Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Poslušalec se je na našo rubriko obrnil s kritiko prekratkih intervalov zelenih luči, ki na večjih križiščih peščem omogočajo le prečkanje polovice cestišča. Med komentarji pa je bilo zaslediti tudi opazko, da takšno stanje vztraja že več desetletij.

To je zagotovo zelo moteče tudi za starejše in gibalno ovirane, zato smo vprašanja poslali na Nigrad.

Prečakanje varno tudi po izklopu zelene luči

Vodja nadzora prometa mag. Robert Lutar zapiše, da so pešci pred vklopom in po izklopu rdeče luči varovani s posebnim varovalnim časom, ki takrat onemogoča vožnjo avtomobilov:

"Ljudje večinoma ne vedo, da v situaciji, ko prečkajo prometnico pri zeleni luči za pešce in le-ta sredi prečkanja ugasne ter se prižge rdeča luč, pomeni, da so še vedno varovani napram vozilom, ki so v konfliktu s temi pešci. S tem je zagotovljeno varno prečkanje prometnice tudi v primeru, da pešec stopi na prehod v zadnji sekundi zelene luči za pešce in hodi s povprečno hitrostjo 1,2 m/s. Nikakor pa niso varovani pešci, ki stopijo na prehod, ko že gori rdeča luč na semaforju,"

Primer semaforiziranega križišča Partizanska cesta – Titova cesta z vidika pešca ter kolesarja, ki prečka Titovo cesto:

"Zeleni interval za pešce je dolg 7 oz. 8 sekund, odvisno od dolžine ciklusa krmilnega programa tekom dneva. Po zelenem intervalu je varovanje pešcev (ki je bilo opisano prej), kar pomeni, da se ne spremeni signalna slika in krmilna naprava čaka, da čas varovanja pešcev mine. Da zagotovimo varno prečkanje peš prehoda (v dolžini 23 metrov) v zadnji sekundi zelenega intervala, je varovanje dolgo 19 sekund. In šele potem se prižge zeleni interval, ki je v konfliktu s pešci. Poenostavljeno pomeni, da je signalna slika za pešce in kolesarje (PK40) dolga 8 sekund zelenega intervala in 19 sekund varovanja, kar znese skupaj 27 sekund. V tem času ostala vozila, ki so v konfliktu s omenjenimi pešci in kolesarji mirujejo."

Foto: Google Maps
Foto: Google Maps