Foto: Radio Maribor/poslušalka
Foto: Radio Maribor/poslušalka

Stanujemo na ulici Moše Pijada, parkiramo pa ali zadaj za stavbo oziroma celim kompleksom blokov ali ob trgovini Liupka. Kjer je pač prosto mesto.

Vse to so zemljišča v občinski lasti - smo preverili po parcelnih številkah.

Pred parimi meseci se je nekaj stanovalcev iz drugih blokov dogovorilo in vsa ta zemljišča eno nedeljo zagradilo s količki in si razdelilo ključe. Preverili smo na upravni enoti, pa niso izdali nobenega dovoljenj ali soglasja za tak poseg. Pisali smo na pristojne inšpekcije, pa nismo dobili odgovora.