Vodovod Hrastje. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Vodovod Hrastje. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Krajani dela mariborskega naselja Hrastje na obronkih Pohorja opozarjajo na zaplet z vodovodom. V začetku 80-ih let je na nekoč kmetijskih zemljiščih začelo rasti naselje, ki pa ni imelo vodovoda. Ker jim ga občina dolgo ni zagotovila, so se gradnje lotili sami. Občina pa zdaj, po več desetletjih, želi, da se priključijo na javni vodovod in za to še plačajo.

Kako so krajani težave z vodo reševali pred štirimi desetletji, se spominja dolgoletni lastnik Jože Slodnjak:

"Odvisni smo bili le od potoka, ki je tekel tu mimo, in smo si od tu nosili za gradnjo vodo. Vso ostalo vodo za kuhanje ali za pitje smo si pač pripeljali, od koder si je kdo znal."

Občina je vodovod naposled zgradila le do hišne številke 75. Preostali so zato uredili lasten sistem, za kar so ob občinskem sofinanciranju plačali še vsaj po 2000 nemških mark. Gradnjo so končali leta 1995, število uporabnikov je naraščalo. Vodovod je zakonit, kakovost je nadzorovana, zagotavljajo. Čaka le na pridobitev vodne pravice, ki nekoč ni bila potrebna.

Preteklo pa je še dobro desetletje, preden je občina nadaljevala gradnjo javnega omrežja. Na občini pravijo, da so prebivalce leta 2017 pozvali k priključitvi, kasneje je to zahtevala še inšpekcija, kot to zahteva zakon, zaradi varovanja zdravja in standarda in ker nimajo ustreznega upravljavca. Prebivalci širitev javnega omrežja pozdravljajo, vendar:

"Vodovod zahteva od nas kot od novega naročnika plačilo vseh stroškov, to je priključnina, ki je 1200 in še nekaj evrov, vsa zemeljska dela, tudi za notraje pri overjanju služnosti ... Seveda, kakšni so ti stroški, nam ni jasno," pojasnjuje Jože Slodnjak.

Želijo finančno pomoč ali povrnitev prvotne investicije.

Z občine odgovarjajo, da izjem glede na zakonodajo ne morejo delati, se bodo pa s predstavniki Krajevne skupnosti Pekre dogovorili za sestanek o ureditvi priključkov.

Zaradi inšpekcije bodo številni najbrž podali vlogo za priključek. To je doslej storilo 10 od 15 zavezancev.

Uporabnike zasebnega vodovoda pa skrbi še, da bo njihov kakovosten vir vode propadel.