Foto: Arhiv avtorja/OSA arhitekti
Foto: Arhiv avtorja/OSA arhitekti

Mariborski mestni svetniki so v prvem branju potrdili občinski podrobni prostorski načrt za ureditev t. i. Železniškega trikotnika pri Europarku. Skoraj 7 hektarov veliko zemljišče so nekoč uporabljali za odlaganje pepela parnih lokomotiv in kasneje za avtobusne garaže, zdaj pa bi degradirano zemljišče spremenili v mobilnostno vozlišče.

Projekt v sodelovanju mariborske občine, Slovenskih železnic in Direkcije za infrastrukturo predvideva do 1500 parkirnih mest, parkirišča za avtodome, polnilnice za elektronska vozila, postajališča za vlake, avtobuse in mestna kolesa ter upravno-nadzorni center za železnico, pravi projektant Robi Lesnik:

"V neposredni bližini mestnega jedra dobimo perfekten prostor, ki razbremeni center prometa osebnih vozil in omogoča s svojo neverjetno dobro pozicioniranostjo za železniški, kolesarski in tudi avtobusni promet prehod iz osebnih vozil na druge, okolju prijaznejše oblike prevoza."

Načrti so naleteli na več pomislekov: občina naj temeljito preuči vsebnost morebitnih nevarnih snovi na degradiranem zemljišču. Željko Milovanovič z Liste kolesarjev in pešcev pa je vprašal, kaj bo z naravo:

"Glede na to, da v dani obliki parkirišče predstavlja vročinski otok, nas zanima, kakšna je ocenjena vrednost vpliva na bilanco podnebne nevtralnosti mesta, ki se poskuša uveljavljati kot zeleno?"

Za ozelenitev je že predvidena četrtina zemljišča, okoljsko ustreznost pa bodo skušali še izboljšati v naslednjih fazah načrtovanja, je odvrnil projektant:

"Sončna elektrarna, ki ste jo omenjali, je v resnici dopuščena samo kot opcija, alternativa, v principu pa ni sam namen posega. To pomeni, da se navkljub vsemu, tudi v skladu s trenutnim veljavnim aktom in prihajajočim aktom parkirišča ozelenijo z drevesi."

Podžupan Samo Peter Medved pa je pojasnil, da sta sporazuma o financiranju za železniški trikotnik in preboj Ulice pariške komune na Pobrežje podpisana z državo in da želijo s tem okrepiti tudi mestni in primestni potniški promet na železnici.