Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije/Uroš Lobnik, David Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, Goran Piršić, Davor Fistrič, Maja Žalik
Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije/Uroš Lobnik, David Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, Goran Piršić, Davor Fistrič, Maja Žalik

Mariborski mestni svetniki so v prvem branju potrdili spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bodo po dokončni potrditvi omogočile gradnjo Urbanega centra Tezno. Kompleks, načrtovan ob Osnovni šoli Martina Konšaka, bo gostil dolgo pričakovano novo Zdravstveno postajo Tezno, ob tem pa še sedež mestne četrti, knjižnico, kulturni hram in športno igrišče.

Projekt novega tezenskega središča je do ponedeljka še v javni razgrnitvi, doslej pa je bilo zaznati odobravanje in predvsem vprašanja o povečanju prometa na varni šolski poti, pravi Maja Reichenberg Heričko z mariborske občine, ki dodaja, da je skrb, na podlagi meritev urada za komunalo, promet in prostor, odveč:

"Promet je v bistvu povprečen, obljubili pa so, da se bo po izgradnji ponovno izvedla meritev in da bodo v primeru težav, seveda, tudi ukrepali."

Svetnik Josip Rotar pa je izpostavil nevarnost križišča Prekmurske in Ulice Heroja Nandeta.

"Čeprav je mogoče res, da so se prometni tokovi tukaj merili in ni opaznih toliko avtomobilov, je pa treba vedeti, da zaradi slabe preglednosti prihaja do visokih hitrosti, hkrati pa tudi v poletnem času zaradi bujne vegetacije ta del predstavlja varnostni riziko."

Predlaga tudi ureditev kolesarske steze na ulici Heroja Nandeta. Ta ni predvidena, bodo pa vse predloge preučili, je pojasnila občinska sogovornica. Šolo sicer dnevno obišče do 150 učencev s kolesi, je pripomnil nekdanji ravnatelj Damir Orehovec.

Kaj bo z vrtički?

Blizu so tudi vrtički – z najemniki javnih so dogovorjeni za selitev, težavo pa predstavljajo zasebni, kjer se nabirajo smeti:

"Zato je bil že uveden inšpekcijski nadzor in je lastnicama bil izrečen ukrep, da morajo do junija zadevo posanirati oziroma smeti odstraniti."

Na občini upajo, da bi mestni svet gradivo v drugem branju obravnaval pred poletjem oziroma najkasneje septembra, takrat pa lahko zaprosijo za gradbeno dovoljenje in začnejo ostale dejavnosti za začetek gradnje.