Foto: TV Maribor
Foto: TV Maribor

14 zaposlenih v mariborskem podjetju Avantus, ki je od leta 2015 delovalo kot Center za zaposlovanje invalidov, je marca ostalo brez zaposlitve. Zaradi kršenja delovnopravne zakonodaje je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podjetju odvzelo status zaposlitvenega centra. Zaposleni, ki so pristali na Zavodu za zaposlovanje, direktorju očitajo številne kršitve, z nepravilnostmi delovanja se ukvarjajo inšpekcijske službe.

Foto: TV Maribor
Foto: TV Maribor

Zaposleni v Avantusu, večina od njih le s 30-odstotno delovno zmožnostjo, so šivali igrače, likali nogavice in opravljali različna administrativna dela. Večkrat so bili deležni groženj in zmerjanj, direktor jim je brez vednosti odvzemal dopust, zamujale so plače in regres, o razmerah razlaga Erika Mihelič in dodaja: »Lanskega iz leta 23 sploh nobena ni dobila, prikazan pa je bil, kot da smo ga dobili«. V 9 letih delovanja se je podjetje z zaposlenimi selilo kar 4-krat. Kot dodaja sogovornica, zaradi neplačevanja najemnine. Da so ostali brez zaposlitve so izvedeli dobesedno čez noč. »Nam je v nedeljo zvečer poslal sms, da je v nedeljo popoldan čisto slučajno videl v vsiljeni pošti videl mail od ministrstva, da nam je z 9. marcem odvzet status zaposlitvenega centra«, dodaja Miheličeva.

Direktor očitke zavrača, inšpekcijski postopki v teku

Foto: TV Maribor
Foto: TV Maribor

Kršitve direktorja so ugotovili tudi na mariborskem zavodu za zaposlovanje, kjer so pristali zaposleni. Direktor Bernard Memon: »Glede na to, da govorimo o zaščitenih delovnih mestih je predhodni pogoj direktorja, lastnika podjetja, da se obrne na komisijo, ki ugotavlja upravičenost tako rigoroznega ukrepa«. Česar direktor Matjan Cojhter ni storil, niti zaposlenih seznanil glede njihovih pravic. Cojhter vse očitke, razen neplačanega regresa, zavrača. O razlogih za odvzem statusa zaposlitvenega centra pa: »To, kar smo najbolj razbrali iz sklepa je, da ministrstvo ne zaupa našemu planu poravnave zapadlih obveznosti«. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so potrdili, da so inšpekcijski postopki v teku, o ugotovitvah in ukrepih pa bodo govorili šele po zaključku.