Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Invalidi se pri svoji mobilnosti srečujejo z mnogimi ovirami, ki pa jih drugi udeleženci v prometu pogosto le še krepijo. Prav na te težave so ob dnevu mobilnosti invalidov skušali v Mariboru opozoriti z različnimi predstavitvami in dejavnostmi.

Na parkirnih prostorih, namenjenim invalidom, še vedno prepogosto parkirajo osebe, ki vozil nimajo označenih s parkirnimi kartami za invalide in tak prostor zasedejo neupravičeno. S tem gibalno oviranim osebam povzročajo velike, za marsikoga nepredstavljive ovire. Tako so danes invalidi, z izgovori, kot jih uporabljajo drugi, opremili vozičke in jih postavili na parkirne prostore na Slomškovem trgu v Mariboru. S tem poskušajo opozoriti na svojo stisko.

Poleg težav s parkiranjem imajo invalidi na vozičkih velike težave tudi s premikanjem po t. i. conah za pešce. Invalidka Afrodita Arifaj pravi, da jim velike težave predstavljajo nekatere tlakovane površine, odtočni jaški in klančine. Glede teh je bilo v Mariboru v zadnjih 10 letih veliko storjenega. A kot pravi predsednika sveta invalidov Milan Kotnik, se že lotevajo novih projektov. Načrtujejo, da bodo kmalu na Lentu odprli invalidom prilagojeno stranišče. Enako je v planu tudi za Pobreško pokopališče. Sicer pa postopoma odpravljajo še druge ovire, ki onemogočajo nemoteno premikanje invalidov.

Cilj mestne občine Maribor pa je, da bi imele take osebe enakopraven dostop do vseh pomembnih objektov v občini in da v mestu ne bi bilo za invalide nepremagljivih ovir.