Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Podjetje Senmed je končalo rušitvena dela, ki so predpogoj za začetek gradnje atletske ogrevalne steze na Poljanah. Mariborska občina za izvedbo zadnjega infrastrukturnega projekta za Olimpijski festival evropske mladine zdaj čaka na gradbeno dovoljenje, športno-infrastrukturna pridobitev pa bo dražja, kot je bilo predvideno.

Mariborski podžupan Samo Peter Medved je pojasnil, da so na Poljanah porušeni vsi objekti, tečejo pa dela za izvedbo infrastrukturnih priključkov: »Porušeni so vsi objekti, ki so bili predvideni za odstranitev. Izvedli smo tudi zaščito gradbene jame z injiciranjem cementa in zaščito pred izvedbo izkopa. Gradbena jama je izkopana v celoti, trenutno so v izvajanju podbetoni za začetek kasnejše gradnje tribune«.

Projekt nujen za izvedba OFEM se bo podražil

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

5,8-milijonski projekt, ki ga bo s tremi milijoni evrov kot sofinancer podprlo tudi pristojno ministrstvo, pa se bo očitno podražil. »Ta trenutek lahko povem, da ne bo ostal v istih okvirjih. Zaradi nedoslednih popisov del bo projket dražji zaradi stroška varovanja gradbene jame. Potrebna je tudi večja priključna elektro moč, dodatna kabliranja, prišlo je tudi do sprememb zaradi povečanih zahtev za dotok požarne vode, nekaj drobnih stvari pa bo prišlo tudi kasneje«.
Koliko bodo stala dodatna dela, še ni znano, dodaja podžupan in obenem izpostavlja, da so vse bliže pridobitvi gradbenega dovoljenja: »Stranke v postopku niso priglasile utemeljenih pomislekov za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar je dobro. Mi smo si želeli skrajšati postopek, vendar naj bi bila zaradi stranke v postopku 8. marca razpisana ustna obravnava. Večjih težav ne pričakujemo, gradbeno dovoljenje pa naj bi potem pridobili še v prvi polovici marca«. Zadnji rok za izdajo tega dovoljenja je v drugi polovici marca; le pod tem pogojem lahko končajo prvo fazo gradnje atletske dvorane na Poljanah do konca junija – to je le tri tedne pred začetkom Olimpijskega festivala evropske mladine.