Janja Pepelnak in Patricija Breznikar. Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič
Janja Pepelnak in Patricija Breznikar. Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič

Slovenskobistriška knjižnica Josipa Vošnjaka je s strani Ministrstva za javno upravo nedavno prejela zlato priznanje za kakovost, poimenovano Uspešen uporabnik CAF. Model CAF je skupni ocenjevalni okvir za organizacije javnega sektorja, ki ga s ciljem izboljšanja svojega delovanja dandanes uporablja več kot 4000 organizacij v 55-ih državah po svetu.

"Naša knjižnica se je odločila pristopiti k modelu CAF v letu 2019, ko smo opravili prvo samooceno in pridobili prvo priznanje, to je bilo bronasto priznanje Začetnik CAF. Odločili pa smo se predvsem zato, ker smo želeli izboljšati svoje delovanje in dobiti vpogled v celotno delovanje organizacije, poiskati naše prednosti in morebitne izboljšave. Seveda pa si želimo tudi naprej razvijati v smeri odličnega delovanja," razlaga Janja Pepelnak, bibliotekarka in vodja delovne skupine v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Knjižnica je nato v letu 2022 uspešno opravila še drugo samooceno, katere rezultat je bil ponovno načrt izboljšav, ki se učinkovito še uresničuje, in za to prejela srebrno priznanje Uporabnik CAF. Ker je tako izpolnila vse pogoje za zunanjo oceno, je v letošnjem letu pristopila k CAF EPI – zunanji povratni informaciji.

"Pripravili smo vso potrebno dokumentacijo, ki je zahtevana in jo poslali na ministrstvo. To dokumentacijo so nato pregledali zunanji ocenjevalci in nas obiskali v naši organizaciji. V knjižnici so opravili razgovore z zaposlenimi, z direktorico in ocenjevalno skupino ter pregledali naše poslovanje, dokumentacijo, uresničevanje akcijskega načrta in nato pripravili končno poročilo ter predlog za prejem zlatega priznanja. Vse to je potrdila komisija CAF na Ministrstvu za javno upravo, ki podeljuje priznanje," pove Pepelnakova.

Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič
Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič

Zlato priznanje jim daje še večjo motivacijo

Model CAF se sicer začel v slovensko javno upravo sistematično uvajati že leta 2016, v model preverjanja kakovosti pa se lahko vključijo tudi ostali javni zavodi, kot so knjižnice. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je tako postala prva knjižnica v Sloveniji, ki je sodelovala v CAF EPI in prejela zlato priznanje za kakovost. "Kaj nam pomeni priznanje? Pomeni nam seveda predvsem potrditev našega dosedanjega dela, hkrati vpogled v možnosti izboljšav in seveda motivacijo za kakovostno izvajanje naših storitev tudi v prihodnje," pove direktorica knjižnice Patricija Breznikar.

Ker so splošne knjižnice v svojih lokalnih okoljih ene izmed najbolj obiskanih ustanov, je zelo pomembno, da si prizadevajo za kakovost, še dodaja.

"Naše osnovno poslanstvo je seveda spodbujanje bralne kulture in bralne pismenosti ter izobraževanje, raziskovanje in varovanje kulturne dediščine lokalnega okolja. Prizadevati za kakovostno izvajanje naših storitev je seveda nujno, če želimo uresničevati naše poslanstvo in dosegati rezultate. Za kakovostno izvajanje storitev pa seveda ni nujno samo strokovno znanje naših zaposlenih in upoštevanje vseh pravilnikov ter navodil, ampak se mi zdi najpomembnejša zavzetost za uporabnika, uporabnika slišati, prepoznati njegove želje in mu ob vsakem obisku dati pozitivno izkušnjo - torej izkušnjo zaradi katere se bo rad vračal v knjižnico. Zato je seveda zelo pomembno, da zaposleni v knjižnici čutijo to svojo veliko vlogo in se tega zavedajo," pove Breznikarjeva.

Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič
Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič

Sodelovanje z lokalnimi društvi, posodobitev spletne strani, vzpostavitev Igroteke ...

Slovenskobistriška knjižnica je do zdaj uresničila že veliko zastavljenih ciljev akcijskega načrta, od tega je največ izboljšav usmerjenih k storitvam za uporabnike knjižnice.

"V tem času smo že vzpostavili uspešno sodelovanje z nekaterimi klubi in društvi v lokalnem območju, izdali smo še nekaj informacij v angleškem jeziku, tudi pristopno izjavo za tujce smo pripravili, posodobili smo spletno stran in jo prilagodili za mobilne naprave. Po knjižnici se je posodobil tudi Wifi sistem za uporabnike, za potrebe uporabnikov se je dokupila računalniška oprema, v preteklem letu pa smo odprli tudi Igroteko, ki zelo uspešno opravlja svoje delo. Tako da kar nekaj teh izboljšav smo že uresničeni, nekaj pa še čaka na uresničitev in predvideno je, da jih konca leta 2024 tudi izvedemo," pove Janja Pepelnak.

Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič
Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič

V načrtu prostorske rešitve knjižnice

V knjižnici si bodo še naprej si bodo prizadevali za vzdrževanje in izboljšanje kakovosti storitev. Sicer pa je načrtov in možnosti za izboljšave še veliko. "Izpostavila bi predvsem izboljšave pri prostorskih rešitvah knjižnice. V mislih imam osrednjo knjižnico, kjer potrebujemo dodatne prostore za izvajanje naše dejavnosti; predvsem prostor za dogodke in prireditve knjižnice. Knjižnica Poljčane in krajevna Knjižnica Oplotnica sta ravno tako prerasli svoje prostorske okvirje. Tudi tukaj si želimo in pričakujemo večje prostore. Občina Oplotnica s projektom že dela na tem, tako da v Oplotnici do konca naslednjega leta pričakujemo selitev v večje prostore. Večji problem pa predstavlja Knjižnica Poljčane, saj občina trenutno ne vidi rešitve pri selitvi knjižnice v večje prostore, ampak upam, da se bo tudi na tem področju kaj spremenilo," pove direktorica knjižnice Patricija Breznikar.

In dodaja: "Želimo pa si tudi vzpostavitev nove krajevne knjižnice, ki je še nimamo. To je krajevna knjižnica na Zgornji Polskavi, eni največjih krajevnih skupnosti v naši občini. Prav tako je tudi tukaj občina že pristopila k rešitvam, saj že nekaj let poteka sanacija tamkajšnjega dvorca, kjer bo tudi krajevna knjižnica dobila svoje prostore. Zagotovo je pomembno, da lahko z roko v roko z našimi financerji, se pravi z ustanoviteljicami knjižnice, uporabniki in zaposlenimi, želje in potrebe tudi postopoma uresničujemo." Ob tem direktorica še poudarja, da nismo tako dobri, da ne bi bili lahko še boljši.

Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič
Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič