Lani je imela nastajajoča soseska najemnih stanovanj pod Pekrsko takšno podobo. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Lani je imela nastajajoča soseska najemnih stanovanj pod Pekrsko takšno podobo. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

Za najem 182 novih stanovanj državnega Stanovanjskega sklada pod Pekrsko gorco v Mariboru se je prijavilo dobrih 630 prosilcev. Izbranih je bilo 176 najemnikov.

Prednost so imeli prosilci, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, med njimi mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine in mlade osebe. Neoddanih stanovanj ostaja 6, ki pa so namenjena gibalno oviranim osebam, pojasnjujejo na Stanovanjskem skladu RS.

Izbrani najemniki se bodo v stanovanja vselili po podpisu najemne pogodbe in plačilu varščine, predvidoma v drugi polovici februarja. Stanovanja se oddajajo po tržni najemnini. Najnižja mesečna najemnina znaša 228,05 EUR, najvišja pa 527,43 EUR. Velikost stanovanj se giblje med 35 in 85 kvadratnimi metri.

Stanovanjski sklad v soseski pod Pekrsko gorco gradi še 158 stanovanj in 60 oskrbovanih stanovanj, za katera razpisa še ni bilo.

Obenem so v naselju zgradili prostore za dvooddelčni vrtec; trenutno tečejo dogovori z MO Maribor za oddajo ali prodajo tega prostora za potrebe Vrtca Studenci.