Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Mariborski mestni svetniki se bodo danes sestali na prvi redni seji po poletnem premoru. Načeli bodo številne teme. Od dokapitalizacije in dodatnega zadolževanja Doma pod Gorco za potrebe širitve do drugega branja strategije športa. Med osrednjimi temami pa je tudi študija izvedljivosti za ravnanje z odpadnim blatom in izvrševanje proračuna.

Mariborska občina je v prvem polletju dosegla 37-odstotno realizacijo na prihodkovni strani proračuna in 33-odstotno na odhodkovni strani, pravi vodja Urada za finance in proračun Mateja Cekič:

"Investicijski odhodki in transferji pa so realizirani v 20 procentih, kar je tudi običajno, saj pri investicijah najprej imamo javna naročila, potem izvedbo, večina plačil pa zapade potem v drugo polovico leta."

Načrtujejo tudi reprogram kreditov in najem novih za potrebe investicij.

Kam z odpadnim blatom?

Svetniki bodo razpravljali tudi o študiji ravnanja z odpadnim blatom. Kot najustreznejše možnosti se pojavljajo sosežig v objektu za energijsko izrabo odpadkov, anaerobna obdelava s termično hidrolizo in monosežig s pridobivanjem fosforja.

"Hkrati pa smo se tudi z mestno občino Ptuj že nekako konsolidirali v smeri, da se zavzemamo za skupno regionalno rešitev, saj so na mestni občini Ptuj sami ponudili možnost, da zagotavljajo celovito rešitev za regijo v smislu postavitve rešitve za končno dispozicijo odpadnega blata," pravi Andraž Mlakar iz Urada za komunalo in promet in prostor in dodaja, da bodo študijo pregledali mednarodni recenzenti.

Do študije pa so kritični v Listi za pravičnost in razvoj, kjer so prepričani, da ni strokovna, temveč politično motivirana in prirejena za podporo gradnji sežigalnice, zato želijo njen umik s seje mestnega sveta. Župan kritike zavrača kot politične.