Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul
Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul

Mariborski mestni svetniki se bodo danes sestali na zadnji redni seji pred poletnim premorom.

V prvem branju bodo razpravljali o desetletni strategiji razvoja športa. Zajemala bo oceno stanja, cilje in ukrepe na področjih prostočasnega in tekmovalnega športa, športnih prireditev in razvoja infrastrukture. Vodja urada za šport Darko Zarič:

"Cilj je postati športu prijazno mesto za vse občane, za dnevne obiskovalce, za športni turizem, profesionalne športne ekipe, selektivni šport, prostočasne športne dejavnosti otrok in mladine, kakovostni šport, šport starejših in šport invalidov."

Svetniki bodo govorili tudi o desetletnem lokalnem energetsko-podnebnem konceptu, ki bo temelj za izdelavo akcijskega načrta. Marko Rojs iz Energetske agencije za Podravje:

"V okviru tega dokumenta smo še posebno pozornost namenili oceni energetskega stanja stavb v lasti Mestne občine Maribor. To je zelo pomembno, ker bomo na podlagi tega lahko planirali neke nadaljnje aktivnosti, se pravi energetske sanacije."

Med drugim je predvidena še širitev sončnih elektrarn in učinkovite javne razsvetljave ter pilotna podnebno nevtralna soseska.

Svetniki bodo odločali tudi o prodaji 40-odstotnega občinskega deleža v družbi Dimnikarstvo Maribor, ki ne opravlja več javne gospodarske službe, in o dokončni ureditvi deležev občin soustanoviteljic v Mariborskih lekarnah.

Med razširitvami dnevnega reda je predvidena tudi podaja mnenja o osnutku pokrajinske zakonodaje in ocena dela direktorice stanovanjskega sklada.