Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Mariborski mestni svetniki so se zbrali na prvi redni seji po poletnem premoru. Med drugim so soglašali s podelitvijo naziva častni občan Tonetu Partljiču in podelili nov mandat direktorici muzeja Narodne osvoboditve Aleksandri Berberih Slana. Podprli so tudi zadolževanje in dokapitalizacijo Doma pod Gorco za namen širitve in se seznanili s polletno realizacijo proračuna. Pri nekaterih temah se je razvila tudi obširnejša razprava.

Mariborski policisti so predstavili lanske razmere na področju varnosti. Bile so ugodne, med epidemijo pa je bilo več nezakonitih zbiranj. Nekateri svetniki so opozorili na objestne voznike, dolgotrajne in neuspešne preiskave tatvin in več nasilja v družini. Župan pa si je zaželel strožji nadzor nad skuterji v coni za pešce.

Opozicija za novo izredno sejo o športu

Svetniki so sprejeli tudi strategijo razvoja športa. Obširne razprave ni bilo, so pa v Listi za pravičnost in razvoj in Listi Franca Kanglerja pred sejo opozorili, da se občinsko vodstvo izogiba razpravam o nepravilnostih pri razpisih za financiranje športa, o preobrazbi zavoda Športni objekti Maribor in o dolgoletni težavni obnovi kopališča Pristan. Kot je znano, županstvo očitke zavrača. Ker pa je bila avgustovska izredna seja nesklepčna, točka pa ni bila uvrščena na tokratno sejo, so napovedali sklic nove izredne seje.

Kam z odpadnim blatom?

Svetniki so se seznanili tudi z raziskavo o ravnanju z odpadnim blatom s čistilne naprave, ki predvideva kombinacije sosežiga v načrtovani sežigalnici, anaerobno obdelavo s hidrolizo in monosežig z izločevanjem fosforja, s čimer bi znižali ceno odvoza blata. Mestni svetnik Stojan Auer, ki zagovarja predelavo blata v gradbeni kompozit, pa je rešitve, predvsem gradnjo sežigalnice, označil za neustrezne. Pojavile so se tudi skrbi, da bi rešitve obremenile naselje Dogoše.