Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Javni holding Maribor prehaja približno leto dni po ustanovitvi v naslednjo razvojno fazo. Sprejel bo prve delavce, katerih zaposlitev bo prenesena iz šestih vključenih javnih podjetij. Gre za zaposlene iz tako imenovanih »skupnih služb«.

Javnemu holdingu se je danes pridružilo 32 zaposlenih s področij prava, kadrov, nabave in javnih naročil. 1. februarja pa bo prišlo še 51 uslužbencev s področij financ in računovodstva, informacijske tehnologije ter strateškega komuniciranja in marketinga. Preselili se bodo v poslopje Nigrada, a za zdaj ohranili predvsem dosedanje naloge iz matičnih podjetij.

Direktorica holdinga Lidija Pliberšek: "Vendar je v bistvu treba povedati, da na neki način s holdingom nastaja sedmo podjetje, v katerem je vseh teh šest matičnih podjetij, ki mora delovati v skladu s pravnoformalnimi zakonitostmi in bodo obstoječi ljudje delali tudi za potrebe holdinga kot celote."

Obstoječe pravice zaposlenih se ohranjajo

V skladu z zakonodajo bodo za najmanj eno leto ohranili vse obstoječe pravice iz delovnih razmerij, pa pravi predsednica skupnega sveta delavcev Sanja Androić, ki sodelovanje z upravo, mestnim svetom in mediji označuje kot odlično:

"To pomeni, da ohranjajo v bistvu najmanj eno leto iste pravice, kot na matičnem podjetju, tako da se za njih ne bo spremenilo v tem trenutku nič drugega, kot samo delodajalec."

Po enem letu reorganizacija in ureditev delavskih sporazumov

Po enem letu bo sledila reorganizacija holdinga in nova sistemizacija. Morebitnega presežka zaposlenih ne bi odpravljali z odpuščanjem, ampak z upokojevanjem, predvideva direktorica.

Predsednica sveta delavcev pa pravi, da bo takrat tudi čas za podpis kolektivne pogodbe in participacijskega dogovora. Ob tem pa se že začenja sindikalno povezovanje.