Narodni dom Maribor Foto: BoBo
Narodni dom Maribor Foto: BoBo

Narodni dom Maribor ima poslej poleg sveta zavoda tudi strokovni svet. Nov organ, ki se bo bo ukvarjal s programskimi vprašanji, bo prevzel del obveznosti in pristojnosti sveta zavoda, na občini pa zagotavljajo, da gre pri tem za povsem formalno odločitev, s katero že zamujajo. Strokovni svet ni poskus vplivanja oziroma nadziranja, za to ima občina teoretično dovolj drugih vzvodov.

Gre za organ, ki bi ga moral Narodni dom, javni kulturni zavod z več kot 20-imi zaposlenimi po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, že imeti, vendar tudi brez njega ni bil v prekršku, za katerega bi veljale sankcije.

Ob poteku mandata sveta zavoda so ob ustanovitvi novega zato pohiteli še z ustanovitvijo strokovnega sveta, da bi člane razdelili po strokovnosti. Organa si namreč delita pristojnosti. To hitenje je mogoče ustvarilo napačen vtis pojasnjuje vodja občinskega Urada za kulturo po pooblastilu Daniel SajkoTa hitra akcija je mogoče bila razumljena kot nek pritisk na zavod ali kot zgodba nekih dodatnih kontrol. V resnici gre za razdelitev dosedanjih funkcij sveta zavoda na dva dela, na tisti del, ki pokriva strokovni in vsebinski vidik poslovanja in na pravno-formalno-finančni del.«

Za program so še vedno odgovorni direktor in njegovi programski sodelavci. Direktor Narodnega doma Maribor Vladimir RukavinaCankarjev dom to pozna že dalj časa, ker so naša največja tovrstna ustanova, imajo ga tudi v SNG-ju in v drugih nekaterih naših javnih zavodih.«

V strokovnem svetu Narodnega doma sta poleg predstavnice zaposlenih še direktor SNG Maribor Danilo Rošker in violinist in organizator Nejc Avbelj, v novem šestčlanskem svetu zavoda pa ne bo več predstavnika kulturne javnosti, pravi Vladimir Rukavina:« Po moje so takrat, ko je prisotna strokovna kulturna javnost, stvari lahko neprimerno transparentnejše. Če bi mene vprašali, bi to naredil drugače, ampak to je volja ustanovitelja in upam, da bodo predstavniki ustanovitelja dobro opravljali svoje naloge. Na nas pa je, kar je bilo ves čas znano in jasno, da počnemo svoje stvari transparentno. Poročila Narodnega doma so narejena na dvesto straneh, tega v Sloveniji ne boste tako hitro našli, tako da gremo naprej z roko v roki