Damjan Apollonio, Izidor Rojs, Stanko Vidovič in Anita Kovačič Čelofiga ( PU Maribor)  Foto: Radio Maribor
Damjan Apollonio, Izidor Rojs, Stanko Vidovič in Anita Kovačič Čelofiga ( PU Maribor) Foto: Radio Maribor

V obsežni akciji proti mednarodni organizirani kriminalni združbi, ki je širom po Sloveniji potekala v minuli četrtek so policisti med drugim zasegli 6 in pol kilogramov kokaina. Zaradi ponovitvene nevarnosti je za 6 oseb, med njimi naj bi bil po poročanju medijev tudi Kristijan Kamenik, odrejen pripor, zaradi izvrševanja kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu pa je bila že vložena zahteva za preiskavo zoper 18 osumljencev.

Prve policijske aktivnosti v razbitju kriminalne združbe so se začele leta 2020 v okolici Ptuja, v zaključni akciji, v kateri je sodelovalo kar 250 kriminalistov in policistov, pa so kot je na novinarski konferenci pojasnil vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič zasegli »skupaj 6 kilogramov in pol prepovedane droge kokain, 6 kilogramov prepovedane droge amfetamin, nekaj gramov prepovedane droge MDMA, odkrili pa tudi 3 prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerih je bilo zaseženih 126 sadik konoplje, 10 kilogramov prepovedane droge konoplje in večjo količino nedovoljenih snovi v športu«.

Osumljenci, 8 jih je bilo že obsojenih zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, bi na trgu zaslužili okrog 650 tisoč evrov, ob preiskavah pa so našli tudi pištolo in skoraj 50 tisoč evrov gotovine. »Člani združbe so imeli dobro notranje hierarhično organizirane vloge z jasno določenimi nalogami posameznikov, od dobaviteljev, pa vse do kurirjev prepovedanih drog. Za varno izvrševanje kaznivih dejanj so posamezni člani združbe za medsebojno komuniciranje uporabljali tudi kriptirana komunikacijska sredstva in pokazali izredno iznajdljivost ter previdnost, kar je od preiskovalcev zahtevalo dodatno angažiranost in kontinuirano, predvsem pa intenzivno spremljanje načinov organiziranja preprodaje prepovedanih drog«, je dejal vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto z Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Damjan Apollonio. Sicer 22 osumljenih oseb, starih med 29 in 51 let, je v treh letih izvršilo 44 kaznivih dejanj, večina med njimi pa je za komunikacijo uporabljala kriptirano komunikacijo. Okrožni državni tožilec in Izidor Rojs, okrožni državni tožilec, vodja oddelka za splošno kazenske zadeve s Specializiranega državnega tožilstva, Izidor Rojs je pojasnil, da je današnja novinarska konferenca plod dobrega dela in sodelovanja preteklih treh let: »Sprva v okviru Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, kasneje, v drugi polovici leta 2022, ko smo spoznali, da storilci preprodajajo prepovedane droge organizirani v hudodelsko združbo, pa so v skladu z zakonom, prevzeli zadevo in pričeli z usmeritvami policije na Specializiranem državnem tožilstvu. Pregon tovrstnih kaznivih dejanj namreč terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev. V obravnavnem primeru je policija zbirala dokaze tudi z uporabo skoraj vseh prikritih preiskovalnih ukrepov, tako tistih, ki jih odrejajo državni tožilci, kakor tudi tistih, ki jih na predlog tožilstva odreja sodišče«. Kot je še izpostavil, je poseben izziv v smislu pridobivanja dokazov ter za to potrebnih državnotožilskih in sodnih odredb predstavljalo sofisticirano izvrševanje kaznivih dejanj, ko so osumljenci uporabljali različne šifrirne aplikacije, ki domala povsem onemogočajo prestrezanje vsebin takšnih komunikacij, ali pa ko so imeli vnaprej določene vloge in je vsak k izvršitvi kaznivega dejanja prispeval le v določenem obsegu, in ko jim je bilo s strani nadrejenih hierarhiji hudodelske združbe celo zapovedano, da se med seboj niti ne pogovarjajo, torej skrajno samozaščitno ravnanje osumljencev, kar kaže samo na to, da so se zavedali svojega ilegalnega početja.

»Zoper 18 osumljencev, med katerimi je tudi več t.i. specialnih povratnikov, ki ne le, da so organom odkrivanja in pregona znane osebe, pač pa so bili za tovrstna kazniva dejanja že obsojeni doma in v tujini, je bila vložena zahteva za preiskavo. Sedaj bo po zaslišanju vseh osumljencev pristojni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru odločil o uvedbi sodne preiskave, z uvedbo katere se bo tudi formalno začel kazenski postopek v tej zadevi. Verjamem, da bo vložena zahteva za preiskavo, ki temelji na dokazih, zbranih s predanim, angažiranim, strokovnim, pa tudi vztrajnim delom, v prvi vrsti policistov na terenu, v nadaljevanju vodila do sodnega epiloga, ki si ga vsi nadejamo, in sicer do obsodilnih sodb storilcev tega kaznivega dejanja,« je dodal Rojs.