Foto: EPA
Foto: EPA

Župani občin Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Pesnica, Lenart, Kungota, Šentilj in Maribor so z izvajalcem del podpisali pogodbo o rekonstrukciji tranzitnih cevovodov na trasi med Košaki in Počehovo. S tem bodo povečali pretočnost cevi in zagotovili nemoteno oskrbo z vodo v obdobju povečane porabe.

Približno 33 tisoč uporabnikov vodovoda na območju Slovenskih goric se je vsako leto v času povečane porabe srečevalo s pomanjkanjem vode. To težavo pa naj bi projekt, ki predvideva gradnjo novega cevovoda s trikrat večjim pretokom, zdaj rešil. Župan občine Šentilj, ki je vodilna partnerica v projektu, Štefan Žvab: "Predvsem gre za rešitev za čas, ko se spopadamo s pomankanjem vode v obdobju med majem in septembrom. "

Dve tretjini projekta financira država, preostanek pa občine partnerice glede na število prebivalcev. Direktorica občinske uprave Petra Pucko: "Sam projekt je vreden 2.5 milijona evrov, zajet pa je strošek gradnje, projekta in nadzora. Res pa je, da smo soočeni z rastjo cen, zato bomo te težave v koordinaciji z ministrstvom in občinami reševali sproti."

Nekaj skrbi pa predstavlja tudi dobavljivost litoželeznih cevi. Vendar ima izvajalec IPI Rogaška zagotovila, da bi jih lahko dobili septembra. Direktor Venčeslav Cajzek: "Izvedba bo možna v petih do šestih mesecih od prejema cevi. Zato časovnica ne bi smela trpeti." Celotna trasa sicer obsega 2,6 kilometra. Vsa dela pa naj bi bila po pogodbi končana v letu in pol.