Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Vodno gospodarsko podjetje Ptuj Drava, ki je zadolženo za sanacijo hudourniškega potoka in okolice v občini Hoče - Slivnica, potem ko so za zdaj še neznani storilci vanj odvrgli približno 200 ton blata iz čistilne naprave, ima več ponudb za prevzem vsega materiala. Za začetek sanacije pa čakajo na potrditev vladnega odloka, kar naj bi se zgodilo jutri, ko bodo začeli pripravljalna dela. Pristojni pa so medtem našli rešitev za priključitev novega vodnega vira za pet hiš oziroma kmetij, ki jim zaradi onesnaženosti vodo dnevno dovažajo gasilci.

Sodeč po besedah Mirjane Fesel s podjetja VGP Drava je začetek sanacije, ki bo z dvema ekipama trajala od 25 do 30 dni, korak bližje: »Danes smo pridobili ponudbe. Ne za odlaganje odpadkov, ampak za prevzem odpadkov«. Kdo bo prevzel material pomešan z blatom, se še niso odločili, sanacija pa naj bi se začela kmalu. »Potrebujemo se državni odlok, ki upamo, da bo sprejet jutri. Prevzemniki zagotavljajo, da se lahko odzovejo v 24 urah, mi pa se lahko temi aktivnostmi, sploh s čiščenjem zgornje površine vključimo takoj«, je še dodala Feslova.

Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona
Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona

Pregled dreves, ki jih bodo za lažji dostop odstranili je opravljen, jutri so načrtovana pripravljalna dela, obenem pa je bilo celotno nevtralizirano z Zeolitom. Pozitivno novico pa je sporočil tudi župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak: »Danes so začela potekali zemeljska dela. Računamo, da bi v ponedelejk ali torek vseh pet hiš priklopili na novi vodni vir«. Ob tem pa so večino vode, ki teče v Pivolski potok preusmerili drugam.

Feslova je še zatrdila, da je tudi uradno potrjeno, »da gre za blato iz komunalne čistilne naprave«, vsaj kar se tiče sestave blata v Hočah in Dramljah pa je dodala: »Ne bi mogla govorit, da gre za blato iz iste čistilne naprave, zaradi načina odlaganja blata pa mislim, da gre za istega povzročitelja«. S policije so sporočili, da preiskava še ni končana, o kvalifikaciji morebitnih kaznivih dejanj in o zagroženi kazni pa bodo spregovorili ob koncu le-te. Sicer je za odlaganje odpadkov brez ustreznih dovoljenj predvidena globa za pravne osebe 75.000 do 125.000 evrov, ob večji okoljski škodi, ali če je bil namen koristoljubje pa 225.000 do 375.000 evrov.

Odziv MOP: Na območju Občine Hoče - Slivnica se že izvajajo interventni ukrepi – sprejem odloka za to ni potreben

Glede odstranjevanje blata in sanacijo škode v Pivoli so se odzvali tudi na Ministrstvu za okolje in prostor: »V skladu s 27. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) se na terenu v Občini Hoče – Slivnica, kjer je bilo odloženo blato, že izvajajo interventni ukrepi. Za izvedbo interventnih ukrepov je zadolženo podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o. - vodnogospodarsko podjetje, ki je izvajalec državne gospodarske javne službe varstva pred nenadnim onesnaženjem voda, določene po predpisih o vodah. V javnosti se pojavljajo napačne interpretacije, da je za izvedbo interventnih del potreben sprejem odloka o programu za izvedbo sanacije prizadetega območja. Odlok tako ni pogoj za izvedbo interventnih del na terenu, ki potekajo. Je pa Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) že pristopilo k pripravi odloka s programom ukrepov sanacije prizadetega območja, ki ga bo uskladilo s pristojnimi ministrstvi in občino.«