V sklopu projekta Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije so mladi iz osnovnih in srednjih šol pripravljali raziskovalne naloge s kar 19 različnih področij. Skozi proces priprave raziskovalnih nalog nadgrajujejo v šoli pridobljeno znanje, se usmerjajo v različna področja znanosti ter se učijo raziskovalnih metod. 23. regijsko srečanje je bilo danes na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev, ki je že tradicionalno, kaže na to, da so mladi radovedni in radi raziskujejo. Prodekan na Fakulteti za naravoslovje in matematiko dr. Mitja Slavinec: "Regijsko srečanje raziskovalcev res potrjuje, da so mladi radovedni, potrebujejo pa dobrega mentorja in ustrezno raziskovalno okolje. Naloge so lahko dobra osnova za njihovo nadaljnje delo, srečajo se z metodologijo znanstveno raziskovalnega dela in pride prav na fakulteti, ko morajo izdelati seminarske naloge ali diplomsko nalogo. Na razpolago imajo skoraj 20 različnih področij, različne teme pa so garant, da se lahko vsakdo znajde v raziskovanju."

Dijak Damjan Dovnik je pripravil raziskovalno nalogo s področja astronomije. Kako približati znanost običajnim ljudem, jo narediti zanimivo? "Za to srečanje sem pripravil merjenje oddaljenosti supernove tipa 1a s področja astronomije. Kot amaterski astronom lahko merim neverjetno velike razdalje v vesolju, menim, da je narediti znanost razumljivo izjemno težko. Predstaviti je treba teorijo, pa tudi prakso, torej dosežke."

Živa Soršak je preučevala sodobne varnostne ukrepe na cestah. "Odločila sem se za preučevanje sodobnih varnostnih ukrepov na cestah v Hočah, in to, kako vplivajo na varnost šolarjev v prometu. Dobila sem idejo, da bi naredila raziskovalno nalogo. ustvarila sem anketo za starše in učiteljice, primerjala sem hitrosti avtomobilov pred postavitvijo hitrostnih ovir in po njih. Vozniki v našem lokalnem okolju so bili vzorni vozniki že pred postavitvijo hitrostnih ovir."

Ria Fekonja in Lara Rep sta raziskovali transport tropskega sadja – kaj lahko storimo, da bo manjši okoljski problem: "Opazili sva različne certifikate na tropskem sadju, ki pomenijo pravično trgovino. Večina učencev se zaveda od kod prihaja tropsko sadje in da je velik okoljski in tudi družbeni problem zaradi minimalnih plač delavcev na plantažah."

Strokovne komisije bodo najboljše naloge predlagale za napredovanje na državno tekmovanje, ki bo predvidoma 15. maja v Murski Soboti. Srečanje je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije, regionalni center Maribor.