Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Mariborska občina je na predlog Doma Danice Vogrinec na Ministrstvo za solidarno prihodnost poslala predlog, po katerem bi ta največji dom za starejše v državi prevzel Dom pod Gorco, ki je v lasti občine.

Razmere za delovanje domov za starejše so težke in se še zaostrujejo. Najhuje je na področju kadrov – teh v državnem Domu Danice Vogrinec manjka okoli petina. Direktor Marko Slavič pravi, da je ideja že stara in da bi združitev z občinskim Domom pod gorco koristila obema:

"Tako kot multinacionalke želijo in znajo izkoriščati neke sinergije, kadar gre za enotnost vodenja, uprav, informacijskih sistemov, enotnih pralnic in podobnega, kjer prihaja do racionalizacije stroškov, je seveda neumno, da tega ne znamo izkoristiti v našem mestu, kjer imamo dovolj pameti za to."

Tako bi ponudili najboljše rešitve za varovance po najnižji možni ceni.

"Občina je imela ambicijo, ko je gradila dom, zdaj pa je v situaciji, ko razmere več niso takšne, kot so bile ob gradnji. Dom je zdaj obremenjen z mnogo več problemi in tveganji, kot takrat, zato je logično, da se s temi problemi ukvarja nekdo, ki je za to tudi strokovno izjemno usposobljen."

Za komentar smo prosili tudi vršilko dolžnosti Doma pod gorco Jelko Kolmanič, a nas je preusmerila na občino, na pojasnila pa še čakamo. Mariborski Dom Danice Vogrinec bi s prevzemom pridobil precej sodobnejše prostore. A direktor pravi, da je kakovost oskrbe odvisna predvsem od znanja in izkušenj zaposlenih. Ob tem čakajo na nove državne naložbe – tako v svoje prostore kot v novogradnje.

"Sklep za gradnjo ene nove dislocirane enote je že podpisan. To je enota v Podlehniku. Tik pred podpisom pa so tudi pogodbe za gradnjo dveh povsem novih, najsodobnejše koncipiranih enot v Dupleku in v Sveti Ani."

Slavič pa opozarja, da je največji izziv pridobivanje kadrov. Nadaljnji koraki so odvisni od države. Na pojasnila Ministrstva za solidarno prihodnost še čakamo.