Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Covidnim razmeram, ki krojijo tudi gospodarstvo, se je lani prilagodil tudi Slovenski podjetniški sklad, ki je imel pomembno vlogo pri protikoronski pomoči podjetjem. Leto 2021 je bilo za sklad rekordno.

Slovenski podjetniški sklad je v celotnem covidnem obdobju podjetjem odobril čez 420 milijonov evrov finančnih spodbud in tako podprl več kot 14 tisoč podjetij, pravi Maja Tomanič Vidovič, direktorica sklada, za katerega je bilo lansko leto rekordno: »Podprli smo čez 6300 projektov, rekordnih 234 milijonov evrov različnih finančnih in vsebinskih pomoči so bila deležna ta podjetja.« Njihove spodbude so bile namenjene predvsem za različne likvidnostne potrebe podjetij, na voljo je bilo 119 milijonov evrov, več kot 91 milijonov je bilo namenjenih za garancije za zavarovanje bančnih kreditov.

Prav zdaj sta na voljo dva razpisa, in sicer za neposredne tako imenovane »covid« kredite, namenjene gostinstvu in turizmu: »Skupaj je na voljo nekaj več kot 25 milijonov evrov hitrih likvidnih kreditov,« pojasnjuje Maja Tomanič Vidovič in dodaja, da v skladu letos upajo na umirjanje razmer. Sklad bo letos imel na voljo najmanj 152 milijonov za okoli štiri tisoč projektov. Kmalu bo sicer na voljo razpis za podporo mladim inovativnim podjetjem, ob vavčerjih pa načrtujejo tudi razpis za zagonske projekte na problemskih območjih.