Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Mariborski vodovod bo 11. junija od zasebne družbe Aquasystems prevzel upravljanje centralne čistilne naprave v Dogošah, zneski za čiščenje odpadne vode pa bodo – kljub uvedbi omrežnine v znesku 4,61 evra – pri večjih porabnikih nižji za dobro tretjino. Na letni ravni bo lastnica naprave, mariborska občina, z omrežnino zbrala 3,3 milijona evrov, ob prevzemu novih obveznosti pa bo prišlo do sprememb tudi na položnicah Mariborskega vodovoda.

Junijski stroški čiščenja odpadne vode v Mariboru bodo prikazani na dveh položnicah. »Na koncu smo pripravili tako, da bo storitev čiščenja odpadne vode do 10. junija obračunana na položnici javnega podjetja Nigrad, tako kot je v tem trenutku. Od 11. pa do 30. junija pa bo ta storitev po novi metodi MEDO obračunana na položnici Mariborskega vodovoda«, je pojasnil direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug. Od presečnega datuma bo na položnicah Mariborskega vodovoda kar pet postavk. Ob vodarini in omrežnini za vodovodno omrežje še »omrežnina za centralno čistilno napravo v višini 4,61 evra na mesec, storitev čiščenja odpadnih voda, ki bo seveda odvisna od porabe in bo 0,83 evra na kubični meter, oboje seveda z vključenim DDV. In še postavka odstranjevanja blata, ki bo ostala ista, kot je sedaj na Nigradovi položnici«. Storitev čiščenja bo cenejša, dodaja Jug; omrežnina, ki jo bodo plačevali vsi, pa namenski prihodek mariborske občine za amortizacijske stroške, investicijsko vzdrževanje in nadgradnjo čistilne naprave. Na letni ravni bodo tako zbrali približno 3 milijone in 360 tisoč evrov.

Direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug o zneskih in spremembah na položnicah!!!!!

Od 11.junija v Mariboru cenejše čiščenje odpadne vode