Foto: BoBo
Foto: BoBo

Univerzitetni klinični center Maribor je danes objavil razpis za direktorja bolnišnice, saj aktualnemu direktorju Vojku Flisu 19. junija poteče 4-letni mandat. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za prijavo, so poleg izobrazbe in izkušenj tudi poznavanje organiziranosti in delovanja zdravstvenega zavoda in ureditev področja zdravstvene dejavnosti.

Predložiti morajo tudi ter program dela in razvoja kliničnega centra. Ali se bo za še en mandat potegoval tudi zdajšnji direktor Vojko Flis, se na seji sveta zavoda pred tednom dni javno še ni želel opredeliti.

Na naslednji seji sveta zavoda, v ponedeljek, bodo člani na zahtevo Ministrstva za zdravje obravnavali vsebino anonimnega pisma, v katerem pisci na več kot 60-ih straneh opozarjajo na številne nepravilnosti v mariborski bolnišnici - od kršenja zakonodaje, neracionalne porabe javnih sredstev do klientelizma in korupcije. Ministrstvo za zdravje poročilo o obtožbah pričakuje do 20. aprila.