V podjetju Boxmark Leather iz Kidričevega so pripravili program prestrukturiranja, v katerega so zajeli 900 od 1450-ih zaposlenih. Nekatere bodo prerazporedili, nekatere pa odpustili. Konec tega tedna naj bi brez dela v Boxmarku ostalo prvih 130 zaposlenih, kako se bodo odpuščanja nadaljevala, pa še ni znano.

Prvi val odpuščanj v Boxmarku naj bi po zajel predvsem nekvalificirane delavce in take, ki jim do upokojitve manjka 25 mesecev ali manj. Jaka Šilak iz Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije je povedal, da so predlagali, da bi tistim, ki jim do upokojitve manjka 30 mesecev, pet mesecev delovne dobe dokupili: "Ampak je delodajalec rekel, da za to nima denarja."

O odpuščanju so v Boxmarku obvestili tudi ptujsko območno službo Zavoda za zaposlovanje, kjer bodo pripravili informativna srečanja z odpuščenimi delavci in jih seznanili z možnostmi in pravicami, ki jih na Zavodu za zaposlovanje čakajo, je pojasnil Miran Murko: "Za večino delavcev, ki nimajo posebnih omejitev in so motivirani za delo, se bo v kratkem našla zaposlitev."

Sicer pa je uradnih informacij glede dogajanja v Boxmarku malo, na drugi strani pa veliko govoric; predvsem o pritiskih na zaposlene. Ves čas so prisotna tudi ugibanja in strah zaradi morebitne selitve proizvodnje Boxmarka iz Slovenije.

Foto: BoBo
Foto: BoBo