Občina Rače Fram Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Občina Rače Fram Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Grad Rače, ki je že nekaj časa središče občine, je dobil novo vsebino. Dotrajane prostore v enem od delov gradu so v minulem letu obnovili in vanje umestili knjižnico. Župan Branko Ledinek: "Lani smo izvedli razpis in izbrali izvajalca gradbenih del. Glede na to, da so to stari prostori, debeli zidovi, predelane stene itn., gradbinci niso imeli lahkega dela. Ampak zdaj se prostori že opremljajo, na police pa tudi že nalagamo knjige." Vrednost naložbe je približno 450 tisoč evrov. Urejeno pa bo tudi notranje dvorišče gradu. Za knjižnico so kupili za približno 80 tisoč evrov gradiva, upravljala pa ga bo mariborska knjižnica. Branko Ledinek: "Oseba bo zaposlena v Mariborski knjižnici in tam tudi dobivala plačo, občina pa bo iz proračuna povrnila te stroške. Tako, da denarna pokritost je na strani občine Rače Fram, strokovni del pa bo izvajala Mariborska knjižnica."

Projekt je skoraj pri koncu, odprtje knjižnice pa načrtujejo 4. februarja. Občani Rač in Fram so sicer do zdaj obiskovali knjižnice v Slovenski Bistrici, Hočah in Mariboru. To obdobje pa se z novo knjižnico končuje. Na občini upajo tudi, da bo nova knjižnica privabila obiskovalce iz sosednjih krajev.