Na fotografiji bivalna enota VDC Polž v Bohovi (fotografija je arhivska). Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Na fotografiji bivalna enota VDC Polž v Bohovi (fotografija je arhivska). Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

V teh dneh se po posebnih protokolih ravnajo tudi v varstveno-delovnih centrih. Preverili smo, kako v času posebnih omejitev poteka delo z njihovimi uporabniki v Varstveno-delovnem centru Polž iz Maribora.

Kar šest enot mariborskega varstveno-delovnega centra je zdaj zaprtih, še vedno pa opravljajo storitve v institucionalnem varstvu, bivalnih enotah in stanovanjski skupini za 42 uporabnikov. Pravočasno so dobili tudi ustrezna navodila pristojnega ministrstva. Direktorica VDC Polž Jasmina Breznik pravi: "Potrebno je veliko delati tudi na osveščanju. Da razumejo, kaj pomeni drugačno stanje, kaj pomeni omejeno gibanje. Lahko rečem, da je naše uporabnike prizadela predvsem omejenost gibanja, saj nekateri posamezniki to zelo potrebujejo in ga v vsakdanjem življenju tudi veliko izkoriščajo."

Pripravljeni so tudi v primeru, če bi kdo od njihovih uporabnikov zbolel za novim koronavirusom: "V ta namen smo uredili našo enoto Rapočeva, kjer sicer izvajamo varstvo vodenja in zaposlitev pod posebnimi pogoji, v enoto, kjer je omogočeno bivanje in v katero bi lahko v primeru potrebe tudi preselili okužene uporabnike," pravi Breznikova.

V teh težkih časih namenjajo uporabnikom še posebno skrb s številnimi dodatnimi delavnicami. "Psihično počutje uporabnikov je zaenkrat dobro, veliko delamo, da vzdržujemo to dobro stanje, seveda je pa potrebno upoštevati pri tem vse potrebne ukrepe. Tako izvajamo različne delavnice, kuharske, delavnice peke, razvijamo družabno življenje preko različnih družabnih iger," je še dejala Breznikova.

Okrepili so tudi psihosocialno pomoč uporabnikom, predvsem pa veliko več z vsakim delajo individualno.