Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

S ponedeljkom bo na vozilih obvezna zimska oprema, od sredine novembra do 15-ega marca pa bodo v stalni pripravljenosti tudi enote zimske službe. Za komunalno podjetje Nigrad s kooperanti in podizvajalci, ki je izvajalec zimskega vzdrževanja na območju mariborske občine, je za pluženje cest in pločnikov ter posip rezervirano 1,4 milijona evrov. Kot je že v navadi, bodo lahko občani na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti znova brezplačno prevzeli 20 kg soli na osebo.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Nigrad skrbi za 732 kilometrov cest in 465 kilometrov pločnikov, vodja zimske službe Matjaž Kerbler pa poudarja: »Na zalogi imamo 1000 ton soli in 1000 kubičnim metrov posipnega materiala, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 sodelavcev, ki bodo delali v dveh izmenah«. V izvajanje zimske službe je vključen tudi občinski Režijski obrat, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu. »Enote, ki so v stalni pripravljenosti, pričnejo s pluženjem, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov«, še dodaja Matjaž Kerbler.

Mariborska občina je za minulo zimsko sezono namenila milijon 345 tisoč evrov, za prihajajočo pa malenkost več. »V proračunu imamo za aktualno sezono na voljo 1,4 milijona evrov. V kolikor bodo sredstva ostala, jih bomo ustrezno prerazporedili na redno vzdrževanje javnih prometnih površin», je pojasnila vodja Urada za komunalo Suzana Fras, vodja Medobčinske inšpekcije Nina Mikl pa opozarja, da so lastniki oz. uporabniki zgradb dolžni odstraniti »sneg in ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce, prav tako pa so dolžni poskrbeti, da so pročelja zgradb, ki so obrnjena k javni prometni površini, opremljena z vzdrževanimi žlebovi in odtoki za meteorne vode. Dolžni so preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino. Opozoriti je treba predvsem na to, da je pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh ter funkcionalnih in drugih površin, prepovedano odmetavati sneg na javne prometne površine«. Sicer vam grozi globa 200 evrov, ki pa je do zdaj še niso izdali, saj so bila dovolj že opozorila.

Od ponedeljka je na vozilih obvezna zimska oprema

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Od 15. novembra dalje pa bodo policisti preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. »Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema, zimske pnevmatike M+S oziroma letne pnevmatike + verige, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila. To pomeni odstraniti sneg in tudi led oziroma žled,« opozarja predstavnik Postaje prometne policije Maribor Vojko Bevk. Globe za kršitelje so od 40 do 500, za neočiščeno vozilo pa 200 evrov.