Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Mariborska Osnovna šola Martina Konšaka se spopada s pomanjkanjem kapacitet za športno vzgojo. Občina zato do 23. septembra z razpisom išče projektanta, ki bi izdelal novelacijo projektne in investicijske dokumentacije za dozidavo telovadnice in izgradnjo zunanjih športnih površin.

Telovadnica na Osnovi šoli Martina Konšaka je premajhna za okoli 430 učencev, zunanja igrišča pa so že dolgo dotrajana, zato imajo z organizacijo športnega pouka težave, pojasnjuje ravnateljica Jasmina Voršič:

"Situacijo rešujemo na ta način, da izvajamo športno vzgojo v deležu, kolikor nam omogoča trenutna razporeditev prostorov, v telovadnici, ostale ure pa izvajamo ali v gibalnici, ki jo imamo, ali na zunanjih površinah šole."

Občina namerava kapacitete zato razširiti z dodatno telovadnico s tribuno in pripadajočimi prostori, obnovila pa bi tudi spremljevalne prostore obstoječe telovadnice. Na novo bi uredili tudi zunanja igrišča, s čimer bi šola na novo pridobila po dve igrišči za košarko in odbojko ter eno za rokomet, 200-metersko atletsko progo s tekališčem za skok v daljino ter novo tribuno. Obnovili in dopolnili bi tudi otroško igrišče ter uredili krožni promet za varno dostavo učencev.

"Pravzaprav gre za trenutno zadostitev potreb, lahko pa bomo te površine uporabljali tudi za izvajanje kakšnih izvenšolskih dejavnosti," razlaga ravnateljica.

Kot piše v občinskem dokumentu, je gradnja načrtovana v letih 2023 in 2024, vrednost investicije pa še ni ocenjena.