Foto: Radio Maribor/Osebni arhiv Tineta Kovačiča
Foto: Radio Maribor/Osebni arhiv Tineta Kovačiča

Z fizioterapevti veliko ljudi slej ali prej pride v stik, so namreč ključni pri rehabilitaciji bolnikov. Mnogi pacienti pa dolgo oziroma predolgo čakajo na obravnavo, saj fizioterapevtov v javnem zdravstvu primanjkuje, obenem pa le-ti opozarjajo, da so v primerjavi z drugimi kadri v zdravstvu podplačani. O tem, kakšno je pravzaprav stanje na področju fizioterapije v Sloveniji, smo se v tokratnem podcastu Zorni kot pogovarjali s Tinetom Kovačičem, predsednikom Združenja fizioterapevtov Slovenije.

Tine Kovačič je magisterij iz fizioterapije končal 2003 na University of East London (Velika Britanija), doktorat iz socialne gerontologije pa leta 2019 na Alma Mater Europaea (Evropski center Maribor). Delal je med drugim v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Predaval je tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju fizioterapije na mariborski Alma Mater Europaea, kjer je bil tudi predstojnik magistrskega in doktorskega študija fizioterapija. Sedaj pa predava fizioterapijo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Ali mlade pritegne, zanima študij fizioterapije in zakaj jih pritegne? Kakšne predstave imajo mladi o poklicu fizioterapevta? Ali ga idealizirajo? Kako razširjen je sicer študij fizioterapije v Sloveniji? Ali ljudje/pacienti znajo ceniti fizioterapevte ali so preveč samoumevni? So tudi kdaj vetil za nezadovoljstvo ljudi, tudi zaradi našega zdravstvenega sistema? Koliko ljudi trenutno čaka na fizioterapevtsko pomoč v Sloveniji? Je fizioterapevtov dovolj? To je nekaj vprašanj, ki smo jih zastavili sogovorniku.

Kovačič med drugim priznava, da so fizioterapevti občasno ventil za nezadovoljstvo ljudi. "Predvsem zaradi sistemsko neurejenega področja, kot so dolge čakalne vrste. Razumem nezadovoljstvo pacientov, sploh tistih, ki imajo neko kronično, akutno bolečino, da si želijo čimprejšnje obravnave." Koliko ljudi trenutno čaka na fizioterapevtsko pomoč, v združenju nimajo, sicer pa so čakalne vrste različne po državi pri različnih izvajalcih, pravi Kovačič. "Recimo za stopnjo nujnosti 'redno' morajo državljani za fizioterapevta čakati cca. 33 dni, pa vse do 371 dni, se pravi več kot leto do prvega razpoložljivega pomena. Za stopnjo nujnosti 'hitro' se pri posameznih izvajalcih, kot so zdravstveni domovi, čaka najmanj 33 dni, rekordno pa je 317 dni. Tako da je v primeru napotnice 'hitro' posameznik na vrsti šele septembra in oktobra 2023. Za stopnjo nujnosti 'zelo hitro' boste v nekaterih primerih na vrsti v petih dneh, najdlje pa 180 dni."

Celotnemu pogovoru prisluhnite na spodnji povezavi:

V tokratnem podcastu Zorni kot smo govorili o stanju na področju fizioterapije v Sloveniji