Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal
Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal

Kot smo poročali, je Andrej Rihter 8. novembra začel 5-letni mandat na mestu direktorja Javnega holdinga Maribor – skupine, v katero so vključena podjetja Marprom, Snaga, Nigrad, Pogrebno podjetje, Mariborski vodovod, Energetika, predvidoma sredi decembra pa se jim bo priključilo še podjetje Šport Maribor. Rihter položaj holdinga ocenjuje za izjemno dobrega, kar so dosegli do zdaj, manj kot leto dni od ustanovitve, pa kot odlično. Ob tem izpostavlja, da je javni holding v službi mesta in širše skupnosti, njegova naloga pa predvsem dvig kakovosti storitev.

Sinergijski učinki Javnega holdinga Maribor so že vidni pri večjih skupnih nakupih – dosegajo lahko boljše cene, kot če bi podjetja te izvajala ločeno, pravi direktor Andrej Rihter. Od 1. februarja pozitivne učinke pričakuje še na področjih računovodskih in pravnih storitev, odnosov z javnostmi in marketinga, saj so prav za potrebe teh iz šestih podjetij na holding prerazporedili zaposlene. Do takrat bodo v holdingu z 91-imi zaposlenimi končali konsolidacijo in vzpostavili novo organizacijo. Trenutno urejajo novo sistemizacijo delovnih mest in sprejemajo novo kolektivno pogodbo, pravi Rihter.

Dodaja še, da so v družbah in holdingu tik pred sprejetjem poslovno-finančnih načrtov za naslednje leto. Kot kaže, bodo vsa podjetja, razen Marproma, letos poslovala pozitivno.

Rihter poudarja, da dviga cen v prihodnjem letu podjetja ne predvidevajo, navkljub velikim podražitvam energentov. »Kljub temu, da se energenti dražijo, moramo sinergije najti drugje in morebiti tudi racionalizirati svoje poslovanje, vse z namenom, da višanja cen energentov ne bi občutili končni uporabniki,« pravi Rihter in dodaja, da pritisk višjih cen goriva in domače košarice občuti vsako gospodinjstvo, tega bremena pa na občane v primeru podjetij holdinga ne želijo prenesti.