Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Mariborsko mestno politiko, v kateri župan Saša Arsenovič nima zagotovljene trdne koalicijske podpore, še zmeraj razdvaja spor glede upravljanja Javnega holdinga občinskih podjetij. Svetniki so županu odvzeli upravljavske pravice in jih prenesli nase; to za zdaj velja, župan pa to odločitev na občinske stroške izpodbija na sodišču. Huda kri pa je zavrela tudi na zadnji seji mestnega sveta.

S prenosom upravljavskih pravic nase so mestni svetniki prevzeli tudi imenovanje nadzornikov. A župan Saša Arsenovič je predlagal, da bi mestni svet kandidate le predlagal, dokončno pa bi jih potrdil sam, svetniki pa bi lahko njegov morebitni veto preglasovali z absolutno večino. A svetniki so predlog, s katerim bi bil župan pripravljen končati tudi sodni spor, umaknili z dnevnega reda. Igor Jurišič, Stranka mladih, zeleni Evrope:

"To, kar vi tožite, zdaj v tem odloku predlagate. To mi je nepojemljivo in ne sodi v to kulturno okolje, v katerega spadamo in se mi zdi res neko izigravanje sistema."

Potem ko so svetniki nadzornikom holdinga maja odrekli pavšalno plačilo, so zavrnili tudi županov novi predlog, ki bi takšna plačila pravno sistematiziral.

Zavrnili pa so tudi letno poslovno poročilo, ker ga pristojni odbor zaradi občinske tehnične napake ni prejel pravočasno. Lidija Divjak Mirnik, Lista za pravičen razvoj:

"Tako pomembnega gradiva, če ga ne more obravnavati finančni odbor, ga ne more obravnavati tudi mesti svet."

Zato pa bi lahko prišlo do zamude pri oddaji letnega poročila pristojnim organom, za kar so zagrožene tudi kazni, je bil oster Arsenovič:

"Zdaj imamo izjemno zagato, ki samo potrjuje, česar sem se bal: da ko bodo šle upravljavske pravice na mestni svet, torej v jedro politike, ki je redko usklajena, da bo to za delovanje naših javnih podjetij slabo."

Po redni bo treba zato čim prej sklicati še izredno sejo.