Pogoji in pravila sodelovanja v nagradnih igrah in promocijskih akcijah Radia Maribor

1. Splošne določbe

Organizator nagradnih iger in promocijskih akcij je RTV Slovenija - Radio Maribor, Ilichova 33, 2000 Maribor. (v nadaljevanju: organizator). Nagradne igre in promocijske akcije potekajo preko družabnih omrežij, radijskega etra (klic v živo), SMS ali elektronskih sporoči. Nagradna igra ali promocijska akcija, ki poteka na spletnem omrežju Facebook, ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah in promocijskih akcijah

V nagradnih igrah in promocijskih akcijah lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, stari nad 18. let. Mlajši od 18. let morajo za sodelovanje pridobiti dovoljenje staršev. Sodeluje se lahko s pravilnim odgovorom na zastavljeno nagradno vprašanjem in posredovanjem le tega na pozvan kanal sporočanja. Čas trajanja promocijske akcije ali nagradne igre, se navaja individualno, glede na kanal in tip akcije.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in določili GDPR.

Denarno izplačilo morebitnih nagrad ni mogoče. Nagrade niso prenosljive.

3. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad se rešuje individualno glede na nagradno igro v dogovoru z organizatorjem.

4. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje komunikacijskih kanalov ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja.

5. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.