Foto: Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola/Korte nad Izolo
Foto: Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola/Korte nad Izolo

Od Krasa do Kvarnerja se razteza evropski projekt Kaštelir, ki na tem območju pomaga aktivno ohranjati dediščino gradišč. Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini.
Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi.
Vodja projekta Kaštelir Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, Astrid Prašnikar pravi, da je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. »Da bi lahko ob zaključku projekta rekli, da smo aktivno prispevali k ohranjanju te bogate kulturne dediščine z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnoloških pristopov. Prav tako smo tudi na sodoben in obiskovalcem prijeten način predstavili sedanji način življenja ter vključili bogato kulturno in naravno dediščino v inovativno in trajnostno naravnano turistično ponudbo.«
Presenetljiva gostota gradišč - približno 550 jih je na širšem območju Krasa, Istre, Brkinov, Čičarije ter Kvarnerja, priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini.
»Najpomembnejši dosežki projekta Kaštelir, je zagotovo teh 550 gradišč,« pravi Astrid Prašnikar. »24 smo jih predstavili na slovenski in 24 na hrvaški strani. Posebej smo delali na štirih informacijsko interpretacijskih točkah: na Štanjelu v občini Komen, v Kortah v občini Izola, na gradišču Ozida v Moščenički Dragi in na gradišču Rašpor v občini Lanišče. Lahko bi izpostavila še arheološki, botanični in turistični itinerar, ki so podprti s sodobnimi aplikacijami. Pripravili smo tudi turistični vodič, botanični vodič, slikanico in številne turistične pakete.«
V celoti je vrednost projekta Kaštelir 1.416.321 EUR, od tega je 85% evropskih sredstev, 15% so zagotovili projekti partnerji, ki jih je osem (4 slovenski in 4 hrvaški).

Projekt Kaštelir se razteza od Krasa do Kvarnerja

Nataša Godec, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope