Foto: Igor Napast, Večer: Regionalni center RTV Slovenija v Mariboru
Foto: Igor Napast, Večer: Regionalni center RTV Slovenija v Mariboru

27. novembra 1985 ob 16. uri in 30 minut se je z informativno oddajo »Danes« in uradno slovesnostjo začelo oddajanje Radia Maribor iz novih prostorov RTV centra na Ilichovi ulici 33 pod Pekrsko gorco.

Dejansko je tehnična ekipa postorila vse, da so 24. novembra ob 19.00 uri, po več kot štiridesetih letih oddajanja izklopili mikrofone v starih prostorih na Koroški cesti 19 in jih naslednje jutro - po Drugi jutranji kroniki - spet vklopili, že na novem naslovu.

Slovesnosti so se udeležili številni gostje iz domovine in tujine, med njimi tudi intendanta avstrijske radiotelevizije ORF iz Gradca in Celovca, slavnostni govornik pa je bil predsednik skupščine RTV Ljubljana Vlado Janžič, ki je povedal da je dan odprtja RTV centra Maribor - dan za zgodovino: »Ta dan je pomembne trenutek za vso Slovenijo, saj sta radio in televizija Maribor sestavni del slovenske RTV. Novega doma nismo zgradili samo za danes, marveč za desetletja in bo učinkovita vez med ljudmi in družbo. Razmere za delo se bodo bistveno izboljšale, kljub temu da so prostori nekoliko skromnejši, kot je bilo sprva načrtovano. Prepričan sem, da bo RTV Maribor izpolnila svoje poslanstvo

Pri izgradnji RTV centra se je izkazalo tedanje vodstvo Radia Maribor – direktor Stojan Požar (1926-2011), odgovorni urednik Leo Kremžar in tehnični vodja Anton Kresal. Pomembno vlogo so odigrali tudi službe mariborske občine in tedanja Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL).

Zelo pomembna pa je bila tudi vloga predsednika odbora za izgradnjo RTV centra v Maribor Jožeta Florjančiča (1937-2014), ki je v času prepovedi negospodarskih investicij v nekdanji Jugoslaviji, kot zvezni sekretar za finance v vladi Milke Planinc v Beogradu, zagotovil denar za dokončanje dveh RTV centrov - v Mariboru in v Prištini - obe hiši sta namreč zgrajeni v istem času in po po enotnem načrtu.

Na današnji dan - 27.11.