Foto: Radio Maribor/Ivo Grobelnik, osebni arhiv: Skupina partizanov in aktivistov, ki je pred 75. leti osvobodila zapornike v Starem piskru v Celju.
Foto: Radio Maribor/Ivo Grobelnik, osebni arhiv: Skupina partizanov in aktivistov, ki je pred 75. leti osvobodila zapornike v Starem piskru v Celju.

V noči s 14. na 15. december 1944 je šest terenskih aktivistov Osvobodilne fronte – Ivo Grobelnik, Riko Preisinger, Dominik Lebič, Jože Gaber, Jože Zelinka in Martin Klančišar – preoblečenih v uniforme nemške nacistične armade – v sodelovanju z zaporniškim paznikom Ivanom Gradom iz zloglasnega gestapovskega zapora Stari pisker v Celju osvobodilo 127 zapornikov.

Med njimi je bila tudi skupina tistih, ki jih je naslednje jutro čakala usmrtitev. Akcija je trajala 45 minut in med njo ni bil izstreljen niti en sam strel. Oborožena grožnja je pomirila paznike, večinoma Avstrijce.

To je bilo veliko junaško dejanje slovenskega partizanskega odporniškega gibanja o katerem je že dan kasneje poročal Radio London (BBC).

Ker sta bili ideja in izvedba v rokah pogumnih posameznikov - partizanov in aktivistov, celjski okrožni odbor Komunistične partije Slovenije pa je želel, da se odmevna akcija javnosti predstavi kot njegovo delo, je prišlo do nasprotij zaradi katerih spomin na dejanje ni bil ovrednoten vse do umika ključnih nosilcev celjske partijske strukture iz organizacije Zveze borcev.

Edinega še živečega udeleženca akcije Ivana Grobelnika, ki je 17. oktobra dopolnil 99 let, je predsednik republike dr. Janez Drnovšek leta 2004 odlikoval s Častnim znakom svobode Republike Slovenije, z utemeljitvijo: "za pogumno dejanje s soborci pri osvoboditvi zaprtih iz Starega piskra".

Ivo je odlikovanje namenjeno vsem sodelujočim izročil Muzeju novejše zgodovine v Celju.