Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Mariborska občina že nekaj časa načrtuje obnovo prometne in komunalne infrastrukture v blokovskem naselju, poimenovanem tudi »Bumerang«, na širšem območju Frankolovske ulice na Taboru, ki jo pestijo hude težave s parkiranjem in sistemom ogrevanja. Prebivalci pa opozarjajo, da je veliko stvari nedorečenih in se bojijo, da bodo težave glede parkiranja po obnovi še večje.

Zaradi pomanjkanja parkirišč stanovalci parkirajo tudi na pločnikih in zelenicah, včasih pa tudi pri nekaj sto metrov oddaljeni nekdanji tovarni Swaty, pravi , zastopnica stanovalcev bloka z 42 stanovanji na Frankolovski ulici 23 Marjetka Kvar:

"Zdaj imamo označenih 21 parkirnih mest, kar je seveda premalo. Ko smo pridobili občinske načrte, smo bili zgroženi, ker smo videli, da je našemu bloku dodeljenih samo 5 parkirnih mest."

Je postavitev garažne hiše realna?

Parkirišč primanjkuje tudi ob sosednjih blokih z okoli 500 stanovanji, kjer imajo gostopdinjstva pogosto več kot en avtomobil. Tam pa parkira tudi veliko okoliških uslužbencev, pravi član sveta Mestne četrti Tabor Vitor Zečič:

"Razmišljali smo že tudi o prostoru bivše kasarne, ampak to je zgodba, s katero se bosta morala ukvarjati mariborska občina in ministrstvo glede zamenjave zemljišč, da bi se tam naredila ali garažna hiša ali pa parkirni prostori za to sosesko."

Začasno parkiranje na mobilnostnem vozlišču?

Mariborski podžupan Samo Peter Medved idejo o garažni hiši podpira, a meni, da jo bo občina težko zgradila brez soinvestitorja:

"Prav tako se pogovarjamo z ministrstvi, kot je gospod Zečič tudi predlagal, urejamo pa tudi mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika, kmalu bo šel občinski podrobni prostorski načrt v drugo branje na mestnem svetu. Tam bo 1300 parkirišč, ki bodo le 400 metrov oddaljena od Bumeranga."

A to problematiko bi reševali ločeno od ureditve soseske, kjer bi ob obnovi cest, komunalne infrastrukture – najbolj pereč je vročevod – in spomeniško zaščitenega parka za zdaj uredili 213 parkirišč. Dela bi začeli prihodnje leto, do tedaj pa obljubljajo usklajevanje s stanovalci in predstavniki mestne četrti – najbližje srečanje bo 5. oktobra.

Več v oddaji:

Kako bo mariborska občina rešila parkirni kaos v naselju Bumerang?