Vrtec v Slovenski Bistrici Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar
Vrtec v Slovenski Bistrici Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar

S 1. julijem bodo v vrtcih v Slovenski Bistrici nove, višje cene programov, in sicer v povprečju za dobrih osem odstotkov. Uskladitve so potrebne predvsem zaradi višjih stroškov dela.

Kot pojasnjuje ravnateljica vrta Otona Župančiča Aleksandra Pirš, se bo cena programov v prvem starostnem obdobju zvišala za 3,5 odstotka, v drugem za slabih devet odstotkov in v kombiniranem oddelku za dobrih 12, kar je v povprečju 8,19 odstotka: "Se pravi da bo starš, katerega otrok obiskuje program prvega starostnega obdobja, zaradi višje cene programa plačal 6-9 evrov več mesečno, za kombiniran oddelek 16-24 evrov mesečno in za drugo starostno obdobje 11-15 evrov več mesečno." Za mlajše otroke bo tako nova cena programa 615,25 evrov, v drugem starostnem obdobju 456,96 in v kombiniranem oddelku 506,95 evra. Največ staršev pa plačuje le od 30 do 40 odstotkov cene, preostalo pa prispeva občina.

O razlogih za višje cene pa ravnateljica pove: "Med razlogi so spremenjene strukture oddelkov, uskladitev vrednosti plačnih razredov, uskladitev minimalne plače, višji stroški živil,..."

Višje cene programov v vrtcih bodo tudi v treh drugih občinah, kjer deluje Vrtec Otona Župančiča – v Oplotnici, Makolah in Poljčanah. Vrtec Otona Župančiča ima trenutno 81 oddelkov in vpisanih 1380 otrok, jesen pa bodo začeli s 76-imi oddelki, vpisujejo pa skozi vse leto. V tem šolskem letu prvič deluje oddelek s prilagojenim programom, v njem je šest otrok. Odzivi so dobri, pravi ravnateljica. "Začeli smo lani jeseni z oddelkom s tremi otroki, sedaj jih je v njem šest, torej je poln. Tudi v novem šolskem letu bo v tem oddelku šest otrok. Odzivi staršev so zelo pozitivni. Otrokom smo omogočili manj stresno okolje, veliko igralnico,...," je še pojasnila ravnateljica Aleksandra Pirš.