Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Mariborska občina bi revitalizirala nekdanjo deponijo komunalnih odpadkov ob Puhovi ulici na Pobrežju, kjer je raba zemljišča zaradi ekoloških razlogov omejena. Priložnost vidijo v postavitvi sončne elektrarne, zato so potencialne investitorje povabili k oddaji idejnih predlogov.

Na občinski poziv se je do začetka septembra prijavilo 8 kandidatov. Javnosti so najbolj znane Dravske elektrarne Maribor, ki se za projekt zanimajo že dalj časa. Sicer pa so bile ponudbe raznolike, pravi vršilka dolžnosti direktorice mestne uprave Lidija Krebl:

"Nekatere vloge predvidevajo postavitev sončnih celic od začetka do konca območja, kar je praktično neizvedljivo, saj ima območje določene posebnosti in postavitev na celotnem območju ni mogoča. Različne so tudi moči predlagane sončne elektrarne in različne konfiguracije terena. Zelo, zelo različne vloge so."

Predlogi se razlikujejo tudi po ocenjeni vrednosti in načinu sodelovanja, pojasnjuje sogovornica:

"Ocenjena vrednost projekta se razlikuje med samimi promotorji za več kot 20 milijonov evrov, saj so bile najcenejše ponudbe za okoli 8 milijonov, najdražje pa za 29 milijonov evrov. Nekateri projekti predvidevajo podajo stavbne pravice, nekateri najemno pogodbo, nekateri pa javno zasebno partnerstvo, spet nekateri pa se tega ne želijo posluževati. Zelo različni so tudi procesi sodelovanja Mestne občine Maribor."

Na občini si želijo, da bi sončno elektrarno postavili že prihodnje leto, a bi bilo to po nekaterih načrtih mogoče šele do konca leta 2026. O nadaljnjih korakih se bodo na občini odločili po pregledu vseh idejnih predlogov.