Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Finančne težave mariborske občine, ki so razlog za krčenje programskega financiranja športnih, kulturnih in socialnih dejavnosti, posegajo tudi v programe za starejše. Brez takojšnjega ukrepanja bi se lahko več upokojenskih organizacij znašlo na robu propada.

Ker mariborska občina še ni objavila letošnjega razpisa, so bile mnoge upokojenske organizacije prisiljene najeti drage premostitvene kredite. V težavah je tudi dnevni center za starejše Toti DCA, ki tedensko pripravi okoli 40 delavnic za do 350 udeležencev, še več pa jih obiskuje njihove rekreacijske dogodke. Predsednik Marjan Holc:

"Mi v tem času nismo mogli porabiti niti enega evra za izvajanje programov, temveč pokrivamo samo obratovalne in funkcionalne stroške in najemnino, ki jo pokrivamo tej isti občini. Če sredstev julija ali najkasneje avgusta ne bo, nam grozi, da bomo dnevni center zaprli."

Zato so na župana naslovili več zahtev, pravi predsednica Sveta za starejše pri mariborski občini Metka Roksandič:

"Da zagotovi nemudoma financiranje za obstoj dnevnega centra aktivnosti najkasneje do avgusta, da oprosti plačilo najemnine, ki je 2800 evrov mesečno ..."

Vodja sektorja za zdravstvo in socialno varstvo Lilijana Zorko pojasnjuje, da naj bi bil ustrezen razpis vendarle objavljen v naslednjih dneh, a je financiranje še negotovo:

"Seveda je verjetnost, da v prvem hipu ne bodo sofinancirani v višini, ki je zapisana v proračunu, ampak do konca leta bomo vsi napeli moči, da bi se to tako izteklo, kot je sprejet proračun."

Mariborska občina se je sicer zavezala, da bo dnevne centre za starejše odprla v vseh mestnih četrtih. Doslej deluje le eden, odprtje drugega pod Pekrsko gorco pa je negotovo.