Foto: Mestna občina Maribor
Foto: Mestna občina Maribor

Mariborska občina je z razpisom, v katerem išče pripravljavca predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta, začela priprave na razvoj t. i. Železniškega trikotnika.

Šest hektarov veliko območje ob južnem robu Europarka, kjer se srečata železnici proti Rušam in Ljubljani, je bilo nekoč namenjeno odlaganju pepela parnih lokomotiv in kasneje avtobusnim garažam. Občina ga je pred leti želela revitalizirati s prireditveno-kongresno dejavnostjo, zdaj pa tam vidi priložnost za razvoj mobilnostnega vozlišča.

Okolica Železniškega trikotnika je zaradi institucij, kot so trgovine in UKC, prometno že obremenjena, za nameček pa leži v geometrijskem središču mesta, razlaga podžupan Samo Peter Medved:

"Zelo radi bi povezali možnost parkiranja v mestu in povezavo z železniškim prometom. Prizadevamo si, da bi vzpostavili mestno železnico predvsem na relaciji Dravska dolina - Maribor in pa tudi Šentilj - Maribor - Pragersko. Na to degradirano območje je mariborska občina med gradnjo Europarka zgradila tudi podvoz."

Zgradili bi tri železniška postajališča in parkirišče Park+ Ride s 1400 mesti, ki bi jih namenili tudi širitvi UKC-ja in Medicinske fakultete. Prekrili bi jih s fotovoltaičnimi celicami in dopolnili z električnimi polnilnicami in izposojo koles. Načrtujejo še povezavo Ulice Pariške komune na Pobrežje in poslovno-operativno stavbo Direkcije za infrastrukturo in Slovenskih železnic, ki sta sicer lastnika tega zemljišča. Investicijo ocenjujejo na deset milijonov evrov.

"Mestna občina Maribor si tukaj ne želi igrati bistvene vloge, tako da potencialni investitorji so tukaj Direkcija RS za Infrastrukturo, Slovenske železnice, tudi javno-zasebno partnerstvo ni izključeno in še čisto na koncu, če bi se ta kombinatorika izšla, mogoče tudi Mestna občina Maribor,"pravi sogovornik.

Pogovori z deležniki so uspešni, načrtovanje projekta že poteka, pravi podžupan Medved, ki želi, da bi mestni svet prostorski načrt sprejel v začetku prihodnjega leta, investicije pa bi končali do leta 2025.