Vili Mešič Foto: Radio Maribor
Vili Mešič Foto: Radio Maribor

Za začetek delovanja Radia Maribor je imel največ zaslug Vili Mešič. Takrat mlad fant je bil ljubitelj radijske tehnike, glasbe in gramofonskih plošč in je bil pred vojno zaposlen v podjetju Radio Starkel. Izdelal je oddajnik, ki ga je od leta 1943 preizkušal in uporabljal predvsem za predvajanje gramofonskih plošč. Nekaj časa je imel oddajnik v Mariboru, zadnje leto vojne pa ga je spravil pri prijatelju v Bresternici. Po koncu vojne je Mešiča poiskal sodelavec iz podjetja Radio Starkel Franc Ferk, ki je takrat delal za Agitprop, in ga prosil, naj oddajnik usposobi, ker takratna Komanda mesta Maribor ni imela druge možnosti za obveščanje. Mešič je odšel v Bresternico po oddajnik in ga odnesel v zasebno stanovanje v Tyrševi ulici 14. Takratno usposobitev oddajnika je dejansko zahtevala Komanda mesta, torej vojaška oblast, in Radio Maribor je sprva deloval pod njenim okriljem.

Prve dni po osvoboditvi je Radio Maribor oddajal samo lasten program. Oddaje so potekale v živo, razen nekaj glasbe, ki so jo predvajali s plošč. To so bila predvsem poročila iz Maribora, kasneje pa so se začeli tudi prenosi mitingov, prenosi iz Unionske dvorane, prenosi koncertov Kot zanimivost lahko povem, da so spremljali program Radia Maribor večkrat kar vsi Mariborčani, saj je bilo v mestu postavljenih 50 zvočnikov.

Od ideje do svetovnega spleta

Začetek gradnje Regionalnega RTV centra Maribor – pomlad 1980. Foto: Radio Maribor
Začetek gradnje Regionalnega RTV centra Maribor – pomlad 1980. Foto: Radio Maribor
Poslušanje radia okoli leta 1930 – prastari sprejemniki samo s pomočjo slušalk. Foto: Radio Maribor
Poslušanje radia okoli leta 1930 – prastari sprejemniki samo s pomočjo slušalk. Foto: Radio Maribor
Koroška c. 19 v Mariboru – Radio Maribor je tukaj deloval od poletja 1945 do jeseni 1985. Foto: Radio Maribor
Koroška c. 19 v Mariboru – Radio Maribor je tukaj deloval od poletja 1945 do jeseni 1985. Foto: Radio Maribor
Mariborski župan dr. Alojzij Juvan leta 1938 piše o slabi slišnosti Radia Ljubljana na območju Maribora. Foto: Radio Maribor
Mariborski župan dr. Alojzij Juvan leta 1938 piše o slabi slišnosti Radia Ljubljana na območju Maribora. Foto: Radio Maribor

Mariborski župan dr. Franjo Lipold je 6. oktobra 1933 prejel dopis, v katerem mu sporočajo, da se je Radio Ljubljana odločil v Mariboru ali bližnji okolici postaviti relejno postajo, ki bi prenašala celotni program Radia Ljubljana.

Za gradnjo radijske postaje v Mariboru je mestni svet 28. februarja 1936 ustanovil poseben odbor, v katerem so bili župan dr. Alojzij Juvan, podžupan Franjo Žebot, načelnik III. odseka Jože Stabej, član mestnega sveta Viktor Grčar, tiskovni predstavnik mestne občine Franjo Kramberger ter strokovni člani Franc Hrastelj, Josip Baran in inž. Julij Uršič.

Leta 1938 je mariborski župan dr. Alojzij Juvan zapisal: »Nova (radijska) postaja je posebno potrebna z nacionalnega vidika. Nacionalna propaganda potom radia je dandanes še bolj potrebna kot prosvetna. Vsem nam je znano, kako sistematično sosedne države preko radia propagirajo ideje, ki so škodljive za naše narodno in državno življenje. Dan na dan naš narod posluša to propagandno in v duše naših ljudi prihaja strup tujine, tuje miselnosti in nepotrebno spoštovanje pred sosedi. Da prodre in se poglobi narodna in državna misel in zavest do zadnje vasi, je potrebno izločiti poslušanje tujih radijskih postaj in nuditi dobro domačo narodno propagando v lastni postaji v Mariboru.«

15. maja 1940 so bili pri ljubljanski Inženirski komori registrirani Načrti za gradnjo oddajnika na Teznu oziroma radijske postaje v Mariboru.

11. maja 1945 ob 13. uri je v skladu z navodili novih političnih oblasti v Mariboru iz stanovanja v Tyrševi ulici 14 začel oddajati Radio svobodni Maribor. »Otvoritev Radia svobodni Maribor je velik trenutek za Slovence, še posebej za Štajerce«, je kasneje zapisal kronist tedanjega časopisa Novi Čas. Pripravljalna dela za začetek oddajanja je s pomočjo lastne opreme izvedel mladi radijski tehnik Vili Mešič, ki velja za očeta Radia Maribor.

13. maja 1945 je prevzel vodstvo Radia svobodni Maribor prvi upravnik, Maistrov borec Josip Šegula, ki je med drugo svetovno vojno živel kot izgnanec v Valjevu. Osvoboditev je dočakal v Murski Soboti, kjer je pripravil proslavo ob tem dogodku.

27. januarja 1947 je bilo, »izhajajoč iz tradicij in delovanja Radia OF«, ustanovljeno državno gospodarsko podjetje Radio Ljubljana, Maribor in Slovensko primorje. S tem se je radio iz zvezne ustanove spremenil v državno gospodarsko podjetje republiškega pomena in je bilo zanj pristojno predsedstvo vlade LRS

18. oktobra 1956, ko je Radio Maribor v svoj program uvrstil novo nedeljsko oddajo Mariborski feljton, ki je postal osrednja lokalna oddaja in jo pripravljamo še danes.

20. septembra 1960 je bila določena nova lokacija za radijski oddajnik na Pohorju in sicer nad zgornjo postajo Pohorske vzpenjače. Slovesna otvoritev te postaje je bila 3. decembra 1963, gradnjo pa so financirale okrajna in občinske skupščine mariborskega okraja.

Delavski svet RTV Ljubljana je na seji 27. februarja 1978 imenoval gradbeni odbor za izgradnjo RTV doma v Mariboru.

27. novembra leta 1985 je Radio Maribor začel oddajati iz sedanjega RTV centra na Ilichovi ul. 33 pod Pekrsko gorco.

29. marca 1987 je novinar Tone Petelinšek izvedel eno prvih neposrednih radijskih oglašanj iz verskega okolja v slovenski radijski prostor, v program Radia Maribor in Val 202, in sicer ob blagoslovitvi in otvoritvi Škofijske avle v Mariboru.

23. maja leta 1991 je poročevalka Radia Maribor Breda Čepe v oddajo "Dogodki in odmevi" Radia Slovenija sporočila, da so enote Jugoslovanske ljudske armade začele obkoljevati 710. učni center Slovenske teritorialne obrambe v Pekrah. Prav to obvestilo je v veliki meri pozvalo Mariborčane, da so armadnim oklepnikom z živim zidom zaprli poti do učnega centra in s tem prekrižali načrte jugoslovanskega vojaškega vrha, ki je želel prekiniti proces demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Šlo je za prvi poseg vojske in za začetek vojaškega dela razpada Jugoslavije.

Leta 1991 na Radiu Maribor vzpostavimo prvo lokalno računalniško omrežje na osnovi Ethernet 10BASE2 standarda. Omrežje sta izvedla inž.Jan Lesek Čurič in Aleš Podpečan.

Leta 1995 se je začel uvajati računalniški sistem DALET, ki predstavlja osnovo priprave in predvajanja radijskega programa

Od 9. maja 1998 oddajamo program Radia Maribor na oddajni točki Pohorje, s frekvenco 93,1 MHz in močjo 2kW z modernim, popolnoma transistoriziranim oddajnikom angleškega proizvajalca Harrisa, ki ga kot prva radijska postaja v Sloveniji od leta 2002 krmilimo z digitalnim AES/EBU signalom.

V letu 2002 je začel Radio Maribor oddajati svoj program tudi na svetovnem spletu in sicer na naslovu rtsp://helix.rtvslo.si/broadcast/mb1-10.ra . Za kodiranje programa se uporablja koder podjetja Real Streaming, ki analogni audio signal digitalizira in kodira v 64 kBit Real Media format. Ta oprema omogoča da je program Radia Maribor s pomočjo računalnika ''slišen'' na vseh kontinentih.

Junija 2018 se je začela obsežna programska, produkcijska in izvedbena prenova programa Radia Maribor. V spremenjenih medijskih okoliščinah je bilo potrebno ponovno premisliti vlogo regionalnega radijskega programa, okrepiti spletno pojavnost in pojavnost na družabnih omrežjih, programsko shemo pa prilagoditi sodobnim radijskih smernicam in aktualnim potrebam ter pričakovanjem ciljnih javnosti.

Avgusta 2018 se je izvedla implementacija programa Selector. Ta omogoča sodobno formatiranje radijskega programa, digitalizira izbor glasbe ter predstavlja administracijsko platformo programskih pasov.

Oktobra 2019 se je zaključila obsežna obnova studijskih prostorov. Potrebna so bila precej obsežna gradbena dela. Porušili smo zidove znotraj starih studiev ter z odpiranjem prostora v studijske prostore pripeljali dnevno svetlobo, pravzaprav prelep pogled na sosednjo Pekrsko Gorco.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Ker so v prostorih stavbe še produkcijski prostori Radia SI, TV Maribor in produkcijski Studio 22, smo bili primorani vsa hrupna rušitvena dela opraviti v nočnem času. S tehniko montažnih zidov smo nato postavili strukturo celotnega studijskega trakta, ki pa jih tokrat ne razmejujejo debele stene, ampak velike steklene površine. Te omogočajo prehajanje svetlobe, hkrati pa dajejo občutek odprtosti in sodelovanja.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Ob studijskih prostorih, so znotraj obnovljenega trakta našli svoje mesto tudi realizator, DIR, glasbeni redaktorji. Vse, ki so s samo produkcijo in predvajanjem programa neposredno povezani, smo postavili v “center” dogajanja ter s tem bistveno izboljšali njihove delovne pogoje in ergonomijo ter omogočili pravo, neposredno sodelovanje.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Opremili smo tudi manjšo video režijo, saj si sodobne radijske produkcije brez video slike iz studia ni mogoče več predstavljati. Vgradili smo video sistem BradcastPix Flint stremi videokamerami, ki pa omogoča tudi kasnejšo širitev. On-air studio smo opremili z ustrezno razsvetljavo, ki omogoča osvetlitev nastopa manjših glasbenih zasedb. Tako lahko sedaj naši poslušalci dogajanje v studiu ob izbranih dogodkih poreko spleta spremljajo tudi v sliki. Audio tehnološka zasnova je zgrajena okoli sistema mešalnih miz DHD. V celoto smo povezali kar 4 studie in montirnice, pogovorni studio in še pet delovnih mest, ki jim je tako omogočena neposredna komunikacija in dostop v sistem. Omogočena je prava modularnost, tudi v smislu sodelovanja izven našega RTV centra. Sodobna zasnova in vgrajena tehnološka oprema nam omogoča, da bomo lahko v bodoče stopali v korak z razvojem sodobne radijske produkcije.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

16. oktobra 2020 je Radio Maribor začel oddajati na digitalnem omrežju DAB+. Tega dne je začelo delovati tretje omrežje DAB+ v Sloveniji, ki je obenem drugo z nacionalno pokritostjo pod oznako multipleks R2. Novi multipleks je razdeljen na vzhodno in zahodno regijo, vanj pa so že vključeni regionalni radijski programi in programi narodnostnih skupnosti, ki delujejo v okviru Radiotelevizije Slovenija. Radio Maribor je tako po novem slišen tudi na vzhodnem multipleksu omrežja DAB+.

Aprila 2021 je zaživela prenovljena in osvežena spletna stran radiomaribor.si, ki je administracijsko in oblikovno postavljena v okvirje Multimedijskega centra RTV Slovenija.

Radio Maribor danes

Vloga Radia Maribor ostaja v njenem bistvu nespremenjena, saj pripravljamo lasten regionalni radijski program in smo hkrati kolektivni dopisnik programov Radia Slovenija (Prvi program, Val 202, program ARS), projektno pa sodelujemo tudi s programom Radio Si (Radio Slovenia International). Največji del govornega programa obsega informativni program, znotraj katerega vsakodnevno pripravljamo štiri osrednje informativne oddaje (Poročila ob 8.00, Točno opoldne, Do popoldneva in Aktualno regionalno). Zjutraj med 5.00 in 9.30 poslušalce prebuja ekipa jutranjega programa, ki poslušalcem ponuja vse najpomembnejše ob začetku dneva. Veliko pozornosti namenjamo slovenski glasbi in glasbenikom, ki imajo znotraj programa možnost predstavitev albumov in poglobljenih pogovorov (Glasbeni radiogram, Ritem mesta in Glasbeni klub). Med odmevnejše pogovorne oddaje sodi tudi Radijska tribuna, znotraj katere se krešejo mnenja o aktualnem dogajanju v regiji in širše.

Znotraj programskih vsebin posebno pozornost posvečamo kulturi, športu, ranljivim skupinam, pripravljamo pa tudi o oddaje in vsebine v okviru otroškega in mladinskega programa. Veliko aktualnosti objavljamo na naši Facebook strani, vse bolj gledan in sleden je tudi kanal na omrežju Youtube.

Poslanstvo regionalnega radijskega programa Radia Maribor ostaja informiranje, izobraževanje in zabavanje naših javnosti tako preko frekvenc, na spletu in družbenih omrežjih. Zavedamo se, da imamo še kako pomembno vlogo v času izrednih, tudi epidemičnih razmer, saj lahko na naših kanalih najdete preverjene in verodostojne informacije.