Zdi se, da je tudi področje prehranjevanja v luči številnih sprememb - kot so podnebne in družbene - nekje na razpotju. Obstoječi vzorci proizvodnje in porabe hrane postajajo nevzdržni in jih bo treba temeljito spremeniti. Na področju tako imenovanega trajnostnega prehranjevanja imamo v Sloveniji še veliko možnosti za izboljšanje in temu sledijo tudi sodobne prehranske smernice. Na kaj vse pomisliti v luči trajnostnega prehranjevanja smo preverili v današnji rubriki THINK GREEN.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay