Program Erasmus+, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi, je že od svojih začetkov leta 1987 eden najbolj priljubljenih projektov EU in prava zgodba o uspehu. V tem obdobju je program pomagal ustvariti bolj vključujočo, trajnostno, digitalizirano in dejavno evropsko generacijo.
V Sloveniji v okviru programa Erasmus+ Univerza na Primorskem sodeluje z več kot 250 univerzami in se ponaša z več kot 350 medinstitucionalnimi študijskimi sporazumi na različnih študijskih področjih. Kakšne so spremembe v zadnjih letih na področju programa Erasmus+?, sem vprašala pomočnika rektorice za internacionalizacijo Univerze na Primorskem, Aleša Ovna:

»Ena stvar, ki smo je bili zelo veseli in s tem dosegamo tudi večje število študentov je, da program Erasmus+ ponovno omogoča kratkotrajno mobilnost.. to pomeni, da študentom ni treba na izmenjavo za 2, 3, 4, 5 mesecev ali za cel semester, ampak gredo lahko na intenzivne programe, ki so dolgi samo nekaj tednov. Lahko gredo v organizirani skupini, da se počutijo bolj varno. S tem se je spet povečal interes za udeležbo v tujini.. to je eno, torej samo trajanje. Drugo pa je, ker so sama potovanja bolj dostopna kot nekoč, zdaj študenti iščejo vsebinsko bolj zanimive stvari.. torej res dodaten, kvaliteten prispevek za njihovo študijsko ali karierno pot, tako da je precej velik poudarek na študijskih vsebinah. Sprememba pa je tudi, da se je program odprl izven Evrope.. imamo partnerske države, s katerimi kar intenzivno sodelujemo in lahko z njimi omogočamo medsebojne mobilnosti. Tu je praktično ves svet. Na splošno se dviguje tudi proračun in s tem se širi dostopnost in dosegljivost, kar pomeni, da Evropa sama po sebi povezuje, kar je tudi glavni namen programa.«
Polona je študirala modno oblikovanje in v dodiplomskem študiju, v tretjem letniku, se je odločila za Erasmus izmenjavo. Izbrala je fakulteto Acadamy of Arts Architecture and Design v Pragi, tja je odpotovala v zimskem semestru med letoma 2016 in 2017. Na vprašanje, zakaj je izbrala za Erasmus izmenjavo ravno Češko, odgovarja:

»Prijavljena sem bila na kakšnih 5 različnih fakultet, v petih različnih državah, vendar je bila Praga vedno prva izbira, na prvem mestu. Nekaj let pred tem sem bila v Pragi na izletu in to mesto je eno najlepših, zato sem se že takrat odločila, da bo to moja Erasmus destinacija… potem pa sem morala biti samo še sprejeta na fakulteto.«
Polona pravi, da je bila izkušnja nepozabna in že to, da greš ven iz svoje cone udobja ter živet sam v neko drugo mesto, je posebna izkušnja, ki te ogromno nauči. Pa se študij na Češkem zelo razlikuje od študija pri nas?

«Glede samega študija pa je odvisno, kaj študiraš.. po moje se ne razlikuje toliko. Moja smer je bila modno oblikovanje in v tovrstnih smereh je vsak profesor lahko drugačen. Tako da, če primerjam samo modno oblikovanje v Pragi in v Sloveniji.. pri profesorju v Pragi je bilo več poudarka na nekem konceptu, da se čimbolj in čim dlje časa razvija koncept projekta in potem imaš na koncu manj časa za samo izvedbo projekta. Več časa imaš torej za razmišljanje in za razvijanje koncepta. Medtem ko je bil pri nas, v Sloveniji, postopek hitrejši. Več izvedenih projektov v enem letu, v Pragi pa en projekt v enem semestru oz. letu.«

Polona pravi, da študentje povečini za Erasmus izmenjavo raje izberejo tople kraje..
»Mislim, da so malo bolj oddaljene države bolj priljubljene, še posebej Španija in Portugalska.. mogoče tudi zaradi vremena oz. klime. To je lahko tudi prvi faktor, na katerega pomisliš.. torej, da greš na toplo. Moji sošolci iz Slovenije so npr. izbrali Erasmus izmenjavo tudi kje dlje.. npr. Istanbul, ki je takrat tudi spadal med izbiro izmenjave. Šli so tudi v Francijo, Islandijo, večinoma so izbrali malo bolj oddaljene države.«

Zgodi se tudi, pravi Polona, da se na izmenjavi ne spletejo samo prijateljske vezi, pač pa tudi globje..
»V bistvu poznam par, ja. Prijateljica iz Slovaške, ki sem jo spoznala v Sloveniji, saj je bila tu na Erasmus izmenjavi, se zaljubila v Slovenca in po koncu študija tudi ostala v naši državi.«
Program Erasmus+ torej razširi obzorja in ponuja ogromno neprecenljivih izkušenj ter spleta prijateljske vezi za vse življenje. V svojih 35ih letih pa je omogočil že milijonom študentov, da so del svoje študijske poti preživeli v tujini.

Nataša Godec - Radio Slovenija International / Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope
#euranetplus