Okoljska organizacija Focus sodeluje v projektu #GoEAThical, ki povezuje mlade, podnebne spremembe in dobavne verige s hrano. Projekt se je začel lani s polno paro, prišli so tudi že do izsledkov mednarodne raziskave, ki je potekala v 17ih državah EU.
Živa Kavko Gobbo, iz društva Focus za sonaraven razvoj: »GoEAThical povezuje naš način potrošnje hrane s situacijo v dobavnih verigah, predvsem glede izdelkov, ki prihajajo izven EU.«
S projektom GoEAthical želijo mlade spodbuditi k aktivnemu udejstvovanju na področju etične potrošnje predvsem z vidika etične hrane. In kaj sploh je etična hrana?

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Živa Kavko Gobbo pravi, da je to tista, ki ima čim manjši negativni vpliv na delavske pravice, človekove pravice in okolje. »To je hrana,« pojasnjuje, »ki je sezonska, lokalna in ekološka. Če pa prihaja iz držav, ki so izven EU, pa je pomembno, da prihaja iz pravične trgovine. Pomeni, da so v celotni dobavni verigi spoštovane pravice tako, kot so določene v državah EU.«

Mednarodna raziskava, ki je potekala v 17 državah EU in s katero so želeli narediti pregled stališč mladih do etične hrane, je pokazala, da so primerjalno mladi v Sloveniji v tisti polovici držav, ki se zaveda okoljskih in etičnih izzivov dobavnih verig in sodobnega načina prehranjevanja. So tudi v skupini držav, ki se zaveda, da morajo za to poskrbeti odločevalci in supermarketi, seveda ob podpori potrošnikov.
Raziskava je tudi pokazala, da je prav v Sloveniji med vključenimi državami najvišji odstotek mladih, ki kupujejo v trgovinah brez embalaže. Več kot polovica vprašanih meni, da etična hrana pripomore k pravičnejšim razmeram v dobavnih verigah in prepričani so, da potrebujemo zavezujočo zakonodajo, ki etičnost tudi zagotavlja.

Živa Kavko Gobbo: «Ugotovili smo tudi, da samo 4% vprašanih aktivno išče informacije o etični hrani, kar pomeni, da večina informacij prihaja do ljudi slučajno. Vendar je kar 55 % prepričanih, da z vključevanjem v kampanje lahko prispevamo k spremembam. Zato bomo mlade poskušali doseči na različne načine: preko komunikacijskih kanalov, ki jih sami najpogosteje uporabljajo - to so družbeni mediji, pa tudi preko mladinskih organizacij in centrov. V njih bomo oblikovali delavnice, natečaje, mlade bomo spodbujali k predlogom in jim omogočili, da te predloge tudi izvedejo. V načrtu imamo, da koga od sodelujočih odpeljemo v eno izmed držav od koder prihaja naša hrana, najverjetneje v katero izmed držav Južne Amerike. Tam bodo lahko spoznali, kaj se dejansko dogaja na terenu pri pridelavi hrane, ki ne raste v EU. Na ta način nam bodo mladi tudi pomagali širiti informacije o zavedanju pri naših nakupnih odločitvah,« pravi Živa Kavko Gobbo.

In etično bomo kupovali takrat, ko bomo nabavljali hrano, ki je čim manj pakirana, ki je sezonska in lokalna, in če bomo sledili certifikatom pravične ter ekološke trgovine, še poudarja Živa Kavko Gobbo iz društva za sonaraven razvoj Focus.
Evropski projekt GoEAThical je v celoti vreden 11.158.585,44 eur, za Slovenijo to pomeni nekaj več kot 422.000 evropskih sredstev, sami pa morajo sofinancirati malce več kot 11% tega zneska, kar znaša dobrih 47.700 eur. Projekt traja od marca 2020, zaključil pa se bo avgusta leta 2023.

EU projekt #GoEAThical povezuje podnebne spremembe, dobavno prehransko verigo in mlade

Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus