Svet Evropske unije je nedavno potrdil Uredbo EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR). Na kaj se uredba nanaša in kaj to pomeni za podjetja, sem vprašala Nino Tome iz okoljevarstvene organizacije Focus:
»Uredba, ki zavezuje vse države članice, podjetjem prepoveduje dajanje proizvodov na trg EU, če ti niso proizvedeni zakonito ter na način, da ne povzroča krčenja gozdov. Prav tako bo nezakonito izvažanje takih proizvodov iz EU. To pomeni, da bodo morala vsa uvozno izvozna podjetja ter trgovci, ki delujejo na evropskem trgu, pred uvozom blaga in izdelkov, kjer množično izsekavajo gozdove, dokazati, da proizvodnja njihovih produktov ni povzročila uničevanja gozdov. Vsako podjetje mora z ustrezno skrbnostjo (t. i. potrebno skrbnostjo, due dilligence) zagotoviti skladnost z EUDR.«
Izjava o potrebni skrbnosti pa bo morala vsebovati potrebne podatke o podjetju ter o proizvodih, morala bo vsebovati tudi podatke o velikosti in geolokaciji vseh zemljišč, na kateri se primarni proizvodi proizvajajo. Vsebovati bo morala tudi izjavo, da ni tveganja za neskladnost ali pa da je to tveganje zanemarljivo, še dodaja Nina Tome.
In za katere proizvode konkretno bo veljala EUDR? »Veljala bo za les, palmovo olje, sojo, kavo, kavčuk, kakav in govedo ter za večino proizvodov, ki so proizvedeni iz teh primarnih produktov.. npr. kože, ki ni strojena, usnje, čokolada, oglje, papir.«
Na pripravo EUDR , ki bo sicer začela veljati v sredini junija, bodo imela podjetja, tako kot pristojni organi v državah članicah, 18 mesecev. In kje so pasti?
»Gledano širše, ima uredba kar nekaj pomembnih vrzeli.. na prvem mestu je to, da spregleda temeljne vzroke za deforestacijo in degradacijo gozdov. Sicer cilj uredbe ni končanje svetovne deforestacije, ampak le prispevek k zmanjšanju izsekavanja gozdov v povezavi z blagom, ki ga trošimo v EU. Dejstvo je, da se proti uničevanju svetovnih gozdov EU ne more boriti le z ukrepi povpraševanja. Tako ozek cilj dejansko pomeni, da bo uredba spodbudila nastanek ločenih dobavnih verig. T.i. čisto blago se bo uvozilo v unijo, ostalo pa v druge dele sveta. Prav tako je eno večjih pomanjkljivosti zakonodaje področje spoštovanja človekovih pravic. Kljub veljavi univerzalne deklaracije o človekovih pravicah, so dobavne verige proizvodov prežete s kršitvami človekovih in delavskih pravic.«
Žal, je v EUDR samo zahteva po delovanju skladno z nacionalno zakonodajo države proizvajalke. V to, novo EUDR, pa so vključeni tudi mali kmetje s strani držav proizvajalk. V kakšnem smislu?
»Uredba navaja, da si je treba pri nabavi proizvodov razumno prizadevati, da se proizvajalcem, zlasti malim kmetom, plača poštena cena. To je cena, ki bi jim naj omogočala preživetje ter učinkovito odpravila revščino kot temeljni vzrok krčenja gozdov. Edina določba, ki se pri samem besedilu nanaša na male kmete je, da podjetja vključijo prizadevanja za podporo svojim dobaviteljem pri izpolnjevanju uredbe, zlasti s krepitvijo zmogljivosti in z naložbami pomoči malim kmetom, ampak žal, vse to ostaja neobvezno. V trenutni obliki uredba ne predvideva zadostne podpore malim kmetom, da bi ti kmetovali brez nadaljnjega uničevanja gozdov. Dejstvo je, da če bo EU pustila malega kmeta na cedilu, se bo ta prisiljen preživljati s prodajo blaga na manj reguliranih trgih. To pa ne bo zmanjšalo krčenja gozdov, samo premaknilo ga bo v bilanco nekoga drugega.«
Nina Tome iz društva Focus še dodaja, da so zagotovo potrebni še kakšni popravki, sploh glede malih kmetov, da pa je ta Uredba, ki bo pomagala ustaviti dotok proizvodov, ki so povezani s krčenjem gozdov, vsekakor velik korak v pravo smer.

Nataša Godec, Radio Slovenia International - Radio Si / Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope