Evropski projekt INCREASE, s katerim želijo ovrednotiti agrobiodiverziteto ter spodbuditi uživanje ter gojenje stročnic v Evropi, je že decembra lani pričel s poskusom na osnovi ljubiteljske znanosti.

Znanstvena sodelavka na področju rastlinske genetike in žlahtnjenja iz Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Barbara Pipan pravi, da gre za raziskovalni projekt z naslovom Inteligentne zbirke prehranskih genskih virov stročnic v Evropske kmetijsko-živilske sisteme pod akronimom Increase.
»Vrednost projekta znaša 7 milijonov evrov, kar v celoti financira Evropska komisija po shemi Obzorja 2020,« pravi dr. Pipan in dodaja: «Projekt se je začel maja lani, zaključil pa se bo v aprilu, leta 2025. Koordinatorji projekta so Italijani, sicer pa je konzorcij širok ter raznolik. Sestavljen je iz kar 25 partnerskih inštitucij, kamor je vključen tudi Kmetijski inštitut Slovenije.«

Za namene INCREASE projekta Kmetijski inštitut Slovenije v letošnjem letu razmnožuje in vrednoti genske vire dveh vrst volčjega boba ter fižol visokega tipa rasti.
»Gre za edinstveno priložnost, da lahko na enem mestu opazujemo, spremljamo, foto dokumentiramo in razmnožimo kar 518 še neovrednotenih genskih virov volčjega boba ter 450 virov navadnega fižola. Vsi podatki, pridobljeni tekom karakterizacije ter podatki, ki bodo zbrani v projektu, se bodo zbirali na projektnem portalu. V njem se bodo uredili v skladu z metodologijami in dobrimi praksami, povezanimi s centraliziranim zbiranjem, urejanjem, integriranjem, širjenjem in na koncu tudi hranjenjem pridobljenih podatkov. Eden izmed ciljev projekta je tudi razviti zlati standard pri dostopnosti vseh teh informacij na enem mestu, ki bodo dostopne raziskovalcem, žlahtniteljem, pridelovalcem ter posredno vsem zainteresiranim, ki bi potrebovali informacije o teh proteinsko bogatih stročnicah v Evropi.» pojasnjuje dr. Barbara Pipan.
Inovativnost projekta INCREASE je tudi v tem, da znotraj le-tega poteka poskus ljubiteljske znanosti, saj vključuje številne sorte fižola, ki jih lahko opazujemo, fotografiramo in razmnožujemo ter na ta način soustvarjamo rezultate projekta.

Projekt INCREASE spodbuja uživanje in gojenje stročnic v Evropi

Naslednji poziv k poskusu ljubiteljske znanosti, se bo v sklopu projekta Increase za naslednje leto začel novembra.