Foto: Promocijsko gradivo
Foto: Promocijsko gradivo
Foto: Promocijsko gradivo
Foto: Promocijsko gradivo

Za vključitev v novo okolje je ključno sprejemanje multikulturnosti in primerna skrb za dobro integracijo. Zato je nastal petletni projekt "Izzivi medkulturnega sobivanja", ki želi pod vodstvom konzorcija 15 šol in ISA Instituta prispevati k razvijanju teh vrednot in izboljšati strokovno usposobljenost učiteljev in vzgojiteljev. Tako bo vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem uspešnejše, pravijo. Mateja Štirn iz ISA Instituta razloži: »Priseljenske otroke želimo preko našega dela uspešno vključiti v šole in vrtce, kasneje tudi v širšo lokalno skupnost in v slovensko družbo. Izvajamo dve osnovni aktivnosti, prva je indirektno delo z otroki priseljencev in njihovimi starši, druga pa je usposabljanje strokovnih delavcev, ki so zaposleni v vrtcih, osnovnih, srednjih šolah in drugih vzgojno izobraževalnih zavodih.«

Otroci prihajajo iz različnih kulturnih okolij in zaradi teh posebnosti, medkulturnih razlik in tudi težkih življenjskih okoliščin, morajo biti učitelji seznanjeni s kopico novega znanja. Vsebine so raznolike in segajo od informacij o tem, kaj zapoveduje in omogoča zakonodaja, do različnih drugih področij, pomembno je tudi učenje slovenščine. »Zelo pomemben sklop so aktivnosti, s katerimi prispevamo k socialnemu vključevanju, torej h krepitvi občutka pripadanja. V letošnjem šolskem letu smo ponudili še nekaj drugačnih vsebin, kot so krizna pedagogika za delo z otroki, ki imajo izkušnje z različnimi travmatskimi dogodki, povezanimi s preseljevanjem. Prejšnji mesec smo imeli tudi usposabljanje za izvajanje aktivnosti uličnega nogometa,« še dodaja Mateja Štirn. Aktivnosti niso namenjene samo otrokom priseljencev, ampak tudi otrokom večinskega prebivalstva. Na tak način želijo razvijati in krepiti strpnost v okolju, ter spoznavati raznolikosti, se z njimi soočati ter živeti v sožitju.

V programu je doslej sodelovalo 1474 otrok priseljencev in 2470 strokovnih delavcev, ki so s pridobljenim znanjem zelo zadovoljni, še poudarjajo. Še posebno dobri so odzivi v programu učenja slovenščine. V projektu sodeluje 15 osnovnih in srednjih šol, ki so konzorcijske partnerice; vsaka od njih ima še svojo mikro mrežo vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Skupno je v mreži projekta vključenih 90 vrtcev in osnovnih in srednjih šol.

Skupna vrednost projekta, ki se bo izvajal 5 šolskih let, je 3 mio. evrov. Večina denarja se namenja za zaposlitev 15 učiteljic in svetovalnih delavk, ki delujejo kot multiplikatorke in izvajajo aktivnosti z otroki, priseljenci in strokovnimi delavci. Večji delež sofinanciranja, 80 %, prihaja iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, 20 % virov pa iz sredstev Republike Slovenije.

Darja Potočan, Radio Slovenia International – Radio Si / Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope