Center šolskih in obšolskih dejavnosti letos zaključuje s programi vzgoje in izobraževanja Romov, v okviru evropskega projekta, Skupaj za znanje. Projekt je stekel 1. januarja 2016, zaključili pa ga bodo letos, 31. avgusta.. »Njegov glavni namen je, da pomagamo romskim otrokom in njihovim staršem pri lažjem vključevanju v vzgojo in izobraževanje, od predšolske ravni dalje ter da jim pomagamo pri pridobivanju znanj tudi izven šolskih prostorov. Izobraževanje in učenje razumemo v širšem kontekstu in želimo, da otroci pridobijo občutek, zakaj je izobrazba pomembna in da so tudi oni v tej zgodbi lahko uspešni,« pravi vodja projekta, Barbara Kejžar.

Projekt Skupaj za znanje se izvaja v SV in JV regiji, del aktivnosti pa je vezanih na delo v določenih romskih naseljih in v več kot 30 šolah, kjer delujejo romski pomočniki, pa tudi v vrtcih.
V okviru evropskega projekta so vzpostavili tudi štiri osnovne mehanizme, ki se med seboj vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo. Barbara Kejžar: «Znotraj projekta smo pod eno streho potegnili vse aktivnosti, ki so se razvijali že v predhodnih projektih in predstavljajo podporo izobraževalnemu sistemu. To so aktivnosti, ki so namenjene delu z romskimi otroki in starši v naseljih in v sklopu tega so vzpostavljeni večnamenski centri, v katerih vsakodnevno izvajamo izobraževalne aktivnosti. Kjer pa v naseljih te možnosti ni, pa izvajamo obšolske dejavnosti, ki so namenjene širjenju obzorij, pridobivanju znanj iz najrazličnejših področij. Z njimi želimo pri otrocih zbuditi notranjo motivacijo, željo po znanju, saj se to pozna tudi pri šolskem delu. Kot drugo ponujamo tudi aktivnosti, ki so namenjene podpori pri samem vključevanju v izobraževalni sistem. Tu bi omenila romske pomočnike, ki izvajajo aktivnosti v OŠ in vrtcih ter izvajajo druge aktivnost na področju predšolske vzgoje. Namen romskih pomočnikov je, da se romski otroci čimprej vključijo v različne programe predšolske vzgoje, da dobijo določena znanja in veščine, ki jim pomagajo, da lažje vstopijo v šolski sistem.«

EU projekt Skupaj za znanje deluje že skoraj polnih 6 let in na kateri dosežek so na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti še posebej ponosni? Barbara Kejžar: »Priznam, da je težko izpostaviti samo enega, saj je vsakodnevna zmaga tudi, ko otrok dobi boljšo oceno ali ko začne boljše brati in vemo, da smo mu pomagali prav zaradi tega projekta. Ampak, če bi res morala kaj izpostaviti je, da smo romskim otrokom in njihovim staršem pokazali in dokazali, da tudi oni zmorejo in da so tudi oni lahko uspešni v izobraževalnem sistemu ter da je izobrazba pomemben način, da izstopijo iz začaranega kroga revščine in položaja v katerem so.«

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Projekt Skupaj za znanje sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Skupna vrednost projekta je dobrih 6,5 milijona evrov, v projekt pa je vpetih več kot 60 izvajalcev, pojasni vodja projekta Barbara Kejžar in dodaja: »Ravno v teh dneh se z Ministrstvom za izobraževanje dogovarjamo, da bi našli način, kako ohraniti te aktivnosti še naprej. Verjamemo namreč, da bi bila situacija brez tovrstnih aktivnosti v naseljih, brez podpore romskim učencem in njihovim staršem, veliko slabša na terenu. Zato si srčno prizadevamo, da bi se te aktivnosti ohranile tudi naprej.«

Nataša Godec, Radio Slovenia International / Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #Euranetplus