Foto: Promocijsko gradivo/JAKRS
Foto: Promocijsko gradivo/JAKRS

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije med letoma 2016 in 2019 izvaja projekt . Gre za projekt, ki je v večini sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Glavni cilj projekta pa je socialna aktivacija ranljivih skupin z vključitvijo kulturnega udejstvovanja, ki udeležence programa približa trgu dela, zmanjša brezposelnost in posredno zniža odstotek ljudi, ki živijo pod pragom revščine.

Projekt Vključujemo in aktiviramo tako nekako v širšem smislu povezuje dva pola slovenske družbe. Koordinatorka projekta Mojca Bergant Dražetić izpostavlja, da to pomeni: »po eni strani vključujemo in aktiviramo slovenske pesnike, pisatelje in ilustratorje ter jih povezujemo z ranljivimi družbenimi skupinami oziroma delamo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, zaporniki, z osebami, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog ter z osebami s težavami pri duševnem zdravju

Sam projekt sicer ob obravnavi slovenskih leposlovnih del oziroma kakovostne slovenske literature z udeleženci iz ranljivih družbenih skupin skupaj z mentorji delajo skozi vse leto. Mentor pa je, kot pravi koordinatorka projekta Mojca Bergant Dražetić: »denimo eden izmed uveljavljenih slovenskih pesnikov in pisateljev prihaja v izbrano družbeno skupino in tam potem skupaj prebirajo literaturo in na podlagi prebranega razvijajo lastno ustvarjalnost. Spodbuja se kreativno izražanje, pisanje ter raznorazni drugi potenciali, ki še do danega trenutka niso uspeli priti na plano

S pomočjo tovrstnega dela udeleženci krepijo samopodobo in veščine javnega nastopanja ter s tem dvigujejo oziroma izboljšujejo svojo samozavest. S temi socialnimi veščinami lahko nato upamo, da se bodo posamezniki lažje vrnili v družbo in na trg dela, ne glede na to, kako izključeni so bili pred delom na projektu Vključujemo in aktiviramo.

Projekt trenutno zaobjema že konec tretjega leta delovanja in kot zadovoljno dodaja Mojca Bergant Dražetić: »lahko rečemo, da je bil odziv dober, morda na začetku nekoliko nepričakovan, saj sami nismo vedeli v kaj se spuščamo in kakšen bo odziv, saj zaradi razmišljanj nismo vedeli kaj bo v takšnih skupinah prinesla literatura. Zdaj lahko rečemo, da je bil odziv zelo dober, saj smo odkrili kar nekaj talentov, predvsem pa smo ljudem, ki pred tem niso imeli dostopa do takšnih vsebin in literature odprli nek nov svet

Petnajst različnih skupin deluje po celi Sloveniji, kar pomeni, da je zmeraj vključenih vsaj petnajst mentorjev oziroma pesnikov in pisateljev, ki delajo na terenu. Ob mojstricah in mojstrih besede, pa so bili k projektu povabljeni tudi ilustratorji »ker se zavedamo, da ni samo besedna kreativnost tista, ki krepi, marsikdo namreč poseduje tudi likovne talente. Zato smo letos angažirali tudi 15 kakovostnih slovenskih ilustratorjev in številčnost ekipe se je s tem povečala na 30, vse skupaj pa jih je letos bilo pri projektu Vključujemo in aktiviramo dejavnih več kot 100 posameznikov« še številčnost ekipe izpostavlja koordinatorica projekta Mojca Bergant Dražetić.

Skupine sodelujočih so omejili na do deset udeležencev, saj je tako mogoče bolje (so)delovati, tudi individualno. Mentor se lahko namreč na ta način tekom leta posveti vsakemu udeležencu v enaki meri. Ob tem je vredno izpostaviti, kot pravi Mojca Bergant Dražetić: »poleg njih pa je na terenu še več gostov, ki jih mentorji vabijo v svoje skupine, kar pa je v bistvu tudi presežek usposabljanja, saj ima skupina možnost ustvarjati tudi z različnimi gosti. Gre za različne poznavalce in strokovnjake, ki sproti dopolnjujejo dodano vrednost raziskovanja dotičnih tematik znotraj skupin pri projektu«

Pri JAK RS se zavedajo, da ima projekt širši pomen, ker pa gre za evropski projekt, je potrebno doseči določene cilje. Pri projektu so si tako zadali, da bo končni izdelek projekta Vključujemo in aktivirajmo, skupen zbornik, ki na nek način združuje besedilne in likovne dosežke. Mojca Bergant Dražetić izpostavlja, da je to zelo pomembno, ker: »za marsikoga je to velik dosežek, saj prvič v življenju postane avtor ali avtorica neke natisnjene knjige, ki pride širše v javnost. Res pa je, da se tukaj ne konča, saj se zgodbe udeležencev marsikdaj nadaljujejo tudi naprej po končanem projektu in tako imamo letos že dve udeleženki, ki sta izdali lastno knjigo. Zelo pomembno pa je ob tem pomisliti na to, kaj tovrstno ustvarjalno udejstvovanje prinese ljudem, ta kulturna vsebina s katero so se srečevali vse leto

Projekt Vključujemo in aktiviramo je financiran s strani Evropskega socialnega sklada in sicer z 80% deležem evropskega denarja. Tekom izvajanja projekta se je pojavila tudi potreba po povečanih sredstvih in tako bo celoten projekt v obdobju štirih let vreden približno milijon evrov.

Vsebine in kreativni izdelki so dostopni tudi na spletnih straneh JAK RS. Ali kot izpostavlja Mojca Bergant Dražetić: »vse skupaj je dostopno na spletni strani JAK RS, vsi zborniki oziroma dela iz preteklih let, 2016 in 2017. Letošnje izdelke pa bodo najprej prejeli avtorji, zato še aktualna dela niso objavljena, bodo pa v prihodnjih dneh oziroma tednih tudi izdelki z letnico 2018 prav tako dostopni« še izpostavlja Bergant Dražetićeva, koordinatorka projekta Vključujemo in aktiviramo.

Avtorji projekta pri JAK RS in sodelavci ter sodelujoči mentorji pa so tudi letos prepričani, da so z dobrim delo znova podrli marsikateri stereotip in začeli odpirati svetove, ki so bili prej zaprti.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si/Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope