Projekt CLEAR 2.0., pri katerem je pod okriljem evropske potrošniške organizacije (BEUC) sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, se je uradno zaključil. Evropska komisija ga je v sklepnem poročilu ocenila z besedami: »Projekt je dosegel izjemne rezultate s pomembnim takojšnjim in potencialnim vplivom.«

Da gre za odlično izpeljan projekt, potrjuje tudi nagrada Evropske unije za trajnostno energijo (EU Sustainable Energy Award), ki jo je Clear 2.0 prejel septembra lani.
Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije pravi, da sta sklepno poročilo Evropske komisije ter nagrada kot češnja na torti za vse, kar je bilo narejenega v treh letih, kolikor je trajal projekt.
»Zares smo si prizadevali, da bi k sodelovanju privabili čim več potrošnikov in da bi tudi ti začutili dobrobit projekta, ki je bil namenjen predvsem zmanjšanju porabe energije oz., da bi naredili porabo čim bolj učinkovito,« dodaja Okorn in pojasnjuje: »V šestih državah smo organizirali 17 skupinskih nakupov različnih naprav, v Sloveniji smo nakupili klimatske naprave in peči na pelete, v nekaterih drugih državah pa so nakupili fotovoltaične module in baterije za shranjevanje energije. K sodelovanju smo pritegnili gospodinjstva, ki smo jim namestili števce in jih obveščali, kako še bolje izkoristiti energijo oz. informirali smo jih o tem, kateri porabniki porabijo največ energije in bi jim bilo treba posvetiti posebno pozornost. To pa pomeni, kupiti novo napravo ali pa jo uporabljati na drugačen način, npr. v času nižje cene električne energije. Skušali smo vplivati tudi na zakonodajo, tako na evropskem kot na lokalnem nivoju, kje bi lahko vplivali na potrošnika in mu omogočili, da lažje in učinkoviteje sodeluje pri odločitvah, kako bo porabljal energijo in v katerem času bo ta na voljo po nižji ceni.«

Gospodinjstva, ki so sodelovala v projektu CLEAR 2.0, so na leto prihranila 255 MWh energije in porabila 26 MWh obnovljive energije, ki so jo proizvedla sama. Izpusti CO2 so se zmanjšali za 97 ton na leto – toliko bi se zmanjšali, če bi zasadili več kot 16.000 dreves.

Boštjan Okorn: »Ta podatek kaže na to, kako pomembno je, da energijo učinkovito in pravilno uporabljamo, da imamo prave aparate, takšne, ki proizvajajo obnovljivo energijo in omogočajo, da je manj vlečemo iz omrežja. Potrošniške organizacije rade poudarjamo, da ne gre samo za strogo varčevanje in odrekanje nečemu, ampak, če imamo kakovostno klimatsko napravo, bomo bistveno bolj učinkovito porabljali energijo za hlajenje naših prostorov, kar je del našega udobja, ki smo se ga navadili in ne želimo, da bi ga izgubili.«

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Evropska komisija je v poročilu ob zaključku projekta zapisala, da je ta »presegel pričakovane rezultate, še zlasti glede proizvodnje in naložb v obnovljive vire energije. Za to so zaslužni predvsem izjemni rezultati v Sloveniji in na Češkem.
»Tukaj gre sicer za dve povsem različni zgodbi,« pojasnjuje Boštjan Okorn. »Češka je razburkala trg fotovoltaičnih panelov, organizirali so skupinski nakup in prijavilo se je več kot 16.000 gospodinjstev. Mi, v Sloveniji, smo te panele pustili bolj ob strani in se lotili skupinskega nakupa klimatskih naprav. V tem primeru smo mi bili tisti, pri katerih so rezultati izstopali. K nakupu smo pritegnili več gospodinjstev kot npr. bistveno večja Italija ali Španija in s tem povzročili, da so ne samo tisti, ki so se k nakupu prijavili dobili cenejšo, vendar še vedno kakovostno klimatsko napravo, ampak, da se je ves trg nekako spremenil in se je cena klimatskih naprav v tistem trenutku znižala.«
Boštjan Okorn iz ZPS še pravi, da že razmišljajo o novem projektu za katerega upajo, da bo, glede na prejšnje rezultate, tudi ta tako dobro sprejet.

S projektom Clear 2.0 so se izpusti CO2 zmanjšali za 100 ton na leto

Nataša Godec, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope